Ενότητα :Τεύχος 71, Μάιος 2007

Τίτλος : Μαργαρίτα Χονδρού-Κσραβασίλη. ΑΠΟΨΕΙΣ. Τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων;

Διαβάστηκε: 2331 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων;

Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την εφαρμογή της Οδηγίας.

 

 

Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Αρχιτέκτων dplg– πολεοδόμος,

 τ. Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος

 

 

Η υστέρηση στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας σε σχέση με τις λεγόμενες προηγμένες χώρες, είναι δυστυχώς δεδομένη.

Και αυτή τη φορά δεν οφείλεται στα περίφημα γρανάζια της δημόσιας διοίκησης ή στην ανυπαρξία κατάλληλων δομών ή υποδομών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά στα κυρίαρχα παιχνίδια εξουσίας και στην ασύστολη κερδοσκοπία ορισμένων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, αποβαίνοντας σε βάρος της υγείας, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος επιδεινώνοντας την οικολογική κρίση που μαστίζει τον πλανήτη μας.

Αναμφίβολα η Ελλάδα θα πληρώσει πρόστιμα άνω των 50 – 100 $ (δολαρίων) τον τόνο για κάθε επιπρόσθετο ρύπο CΟ2  από  το όριο που έχει επιβληθεί.

Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται και «φοβάται» να εφαρμόσει την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς εκτιμά ότι θα «έχει πολιτικό κόστος»!

Προτιμά έτσι να συνεχίζεται η σπατάλη ενέργειας με την παράλληλη αύξηση καταστροφικών για το περιβάλλον ρύπων, ενώ συνεχίζεται και η αύξηση του δομημένου χώρου. Δεν έχει προχωρήσει σε προγράμματα μαζικής ανακαίνισης ου πεπαλαιωμένου κτιριακού μας αποθέματος (88%) παρά το γεγονός ότι είναι εντελώς αμόνωτο. Δεν προβλέπει κίνητρα για την διευκόλυνση επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα κτίρια, παρά τις ορισμένες φοροελαφρύνσεις της τάξης των 700 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και την ενσωμάτωση θερμομόνωσης.

Το σενάριο αύξησης κατά 42% της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην Ελλάδα, μέχρι το 2020, θα τινάξει στον αέρα τις διεθνείς υποχρεώσεις μας και θα μας υποχρεώσει να βάλλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε δικαιώματα αγοράς ρύπων. 

Ωστόσο, η εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που είναι τεράστιας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, γέννησε ελπίδες!

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σειρά συντονισμένων δράσεων για την ταχύτερη και πλέον αποτελεσματική εφαρμογή της στις χώρες της ΕΕ υποστηρίζοντας την ανάπτυξη γενικού πλαισίου μεθοδολογίας υπολογισμών για την ενσωματωμένη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια και τα μεγάλα υφιστάμενα κτίρια, όταν ανακαινίζονται, τις τακτικές επιθεωρήσεις των καυστήρων και του συστήματος κλιματισμού των κτιρίων, καθώς για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης στην περίπτωση που οι καυστήρες είναι παλαιότεροι των 15 χρόνων.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», μια «Πλατφόρμα» για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, ώστε να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια μέσω διάθεσης πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους ενδιαφερόμενους, κύρια στα πέντε βασικά ζητήματα: Πιστοποιητικά, Επιθεωρήσεις, Εμπειρογνώμονες, Υπολογισμοί, Απαιτήσεις Οδηγίας.

(περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.buildingsplatform.eu και www.epbd-ca.org).

 

Τον Μάρτιο του 2007 δημοσιεύθηκε η πρώτη Έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ευρώπη, όπου αναδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των μελών της Ένωσης την ενσωμάτωσε έγκαιρα (2006) και την εφαρμόζει με επιτυχία. Προκύπτει επίσης ότι η ενεργειακή πιστοποίηση νέων και υφιστάμενων κτιρίων προγραμματίζεται, στις περισσότερες χώρες, για την περίοδο 2008-2009.

 

Στην εν λόγω Έκθεση η Ελλάδα δηλώνει ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ενσωματώσει την Οδηγία νωρίτερα από το τέλος του 2007 και ότι σκοπεύει να την θέσει σε πλήρη εφαρμογή το 2009. Παρ’ όλα αυτά τα αρμόδια Υπουργεία τηρούν «σιγήν ιχθύος»... και τελούν υπό καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας! Δεν γνωρίζουμε εάν οι αρμόδιες Επιτροπές του ΥΠΑΝ ολοκλήρωσαν ή ολοκληρώνουν τις εργασίες για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, ούτε ποιες είναι οι προβλέψεις σχετικά με τις απαιτήσεις και την υπολογιστική μέθοδο. Ο Τεχνικός κόσμος εξακολουθεί να αγνοεί τα αυτονόητα. Αυτά που όλες οι άλλες χώρες έχουν θέσει σε διάλογο εδώ και πολλά χρόνια.  

 

Αρκετές χώρες, όπως π.χ. Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία,[1]  Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ρουμανία,[2] Σουηδία, κλπ., που διέθεταν από το 1998-2000 ικανό Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, έκαναν σχετικές τροποποιήσεις στο πνεύμα της νέας υπολογιστικής μεθόδου που προβλέπεται από την Οδηγία 2002/91/ΕΚ και εφαρμόζουν πλέον τις νέες αυστηρότερες απαιτήσεις προωθώντας παράλληλα και ικανή πολιτική ισχυρών κινήτρων.[3]

 

Οι άλλες χώρες ενσωμάτωσαν, από το 2006, την Οδηγία.

 

Η Ολλανδία έχει μεγάλη εμπειρία στα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας χάριν της εφαρμογής από το 1995 ικανού ενεργειακού Κανονισμού και μεθόδου πιστοποίησης και έτσι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην εφαρμογή της νέας Οδηγίας. Ωστόσο, λόγω του υψηλού ποσοστού κτιρίων που ανεγέρθηκαν πριν το 1997 (93%) αποδίδει μεγάλη προσοχή στη διαδικασία βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού της αποθέματος θέτοντας υποχρεωτικές αυστηρότερες απαιτήσεις, από το 2005.

 

Το Βέλγιο,[4] η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επίσης διαθέτουν και εφαρμόζουν ικανούς ενεργειακούς Κανονισμούς, επενδύουν πλέον σε πολιτικές κινήτρων αναθεωρώντας την φορολογική τους πολιτική με σκοπό την οικονομική υποστήριξη επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.   

 

Η Γερμανία τροποποίησε (2002 και 2004) τον ισχύοντα, από το 1976, Κανονισμό θερμομόνωσης κτιρίων, ενεργειακής απόδοσης, συντήρησης εγκαταστάσεων και κατανομής δαπανών θέρμανσης θέτοντας αυστηρότερες απαιτήσεις και για φυσικό φωτισμό, δροσισμό και πιστοποίηση υφιστάμενων κτιρίων ανεξαρτήτως ανακαίνισης. Η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας άρχισε τον Σεπτέμβριος 2005.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 71, 5/07[1] Η Δανία, που ήδη διέθετε αυστηρό Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης και  υποχρεωτικής ενεργειακής βαθμονόμησης, πιστοποίησης και επιθεώρησης εγκαταστάσεων την εφαρμόζει από το 2006 μετά από τροποποιήσεις που έγιναν το 2005.

 

[2] Η Ρουμανία, που από το 1997 εφαρμόζει απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που ήταν υποχρεωτικές από το 1998 για νέα και υφιστάμενα κτίρια από το 1998), την υιοθέτησε το 2005. Η νέα υπολογιστική μέθοδος εφαρμόζεται από τέλος 2006, ενώ η πιστοποίηση και επιθεωρήσεις είναι υποχρεωτικές (νέα και δημόσια κτίρια) από το 2007 και από το 2010 για κτίρια κατοικίας όταν ενοκιάζονται ή πωλούνται.   

 

[3] Η Βουλγαρία ενσωμάτωσε την Οδηγία το 2004 και την εφαρμόζει από το 2005 (www.mrrb.government.bg), θέτοντας υποχρεωτική την ενεργειακή πιστοποίηση των νέων κτιρίων μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας και για όλα τα δημόσια κτίρια, ενώ οι επιθεωρήσεις καυστήρων και συστημάτων κλιματισμού εφαρμόζονται από το 2007. Η Εσθονία την ενσωμάτωσε και θα έχει πλήρη εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2008 (υποχρεωτική πιστοποίηση και επιθεώρηση).  Στην Ουγγαρία η οδηγία εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2006, ενώ στη  Νορβηγία από το 2007. Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί, από το 2006 και στην Πολωνία, όπου η πιστοποίηση νέων κτιρίων θα είναι υποχρεωτική από το 2008, των υφιστάμενων και οι Επιθεωρήσεις από το 2009.  Η Δημοκρατία της Σλοβακίας ενσωμάτωσε την Οδηγία το 2006 και θα έχει πλήρη εφαρμογή το 2007-2008. Η Σουηδία την ενσωμάτωσε το 2006 θέτοντας την εφαρμογή υποχρεωτικής πιστοποίησης από το 2009, εκτός από τα δημόσια κτίρια και κτίρια κατοικίας όπου η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική μετά την 1η Οκτωβρίου του 2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 αντίστοιχα.

 

[4] Το Βέλγιο, που από το 2000 διαθέτει Ενεργειακό Κανονισμό για τα νέα κτίρια και την ανακαίνιση κτιρίων, την ενσωμάτωσε τον Αύγουστο του 2006 και εξασφάλισε την πλήρη εφαρμογή της από το 2007 έως το 2009, που η Πιστοποίηση για νέα και δημόσια κτίρια θα είναι υποχρεωτική, όπως και οι Επιθεωρήσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 

 

Επιστροφή