Ενότητα :Φωτοβολταϊκά

Τίτλος : Φωτοβολταϊκά: Η λύση που έρχεται από το μέλλον

Διαβάστηκε: 578 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Κυρκίτσος: άρθρο με τίτλο "Φωτοβολταϊκά: Η λύση που έρχεται από το μέλλον". Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) αποτελούν σίγουρα μια πολύ ελπιδοφόρα τεχνολογία παραγωγής ενέργειας, που θα εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο μέλλον, αφού διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μηδενική ρύπανση κατά τη λειτουργία τους, μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερότατη παροχή ρεύματος, αθόρυβη λειτουργία, ελάχιστη συντήρηση, προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες και απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων. Για την λειτουργία τους απαιτούν μόνο ηλιακή ενέργεια, την οποία διαθέτει σε πλεόνασμα η χώρα μας σε όλη τη γεωγραφική της έκταση. Έτσι, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών μειώνει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που αυτό συνεπάγεται, μειώνει το κόστος μεταφοράς σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς επίσης παρέχει προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή, και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν μ' αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας. Το όφελος που προκύπτει για το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μειώνονται κατά ένα κιλό οι εκπομπές του CO2, που αποτελεί το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Όμως το υψηλό κόστος των φωτοβολταϊκών είναι η βασική αιτία για το χαμηλό ενδιαφέρον στη χρήση τους. Όμως το υψηλό κόστος ισχύει στην αρχή κάποιας τεχνολογίας. Όταν αναπτυχθεί μία οικονομία κλίμακας τότε το κόστος θα πέσει θεαματικά. Για το λόγο αυτό πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης των Φ/Β, με γενναίες επιδοτήσεις τόσο της αγοράς και εγκατάστασης Φ/Β, όσο και της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας. Έτσι, σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών βρίσκεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 MW, το οποίο ξεπέρασε στα τέλη του 2002. Εκτιμάται ότι το 2010, η εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β θα ξεπεράσει διεθνώς τα 10.000 MW...

Επιστροφή