Ενότητα :Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια

Τίτλος : 11th International Conference of the Geological Society of Greece

Διαβάστηκε: 911 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

 

11th International Conference of
the Geological Society of
Greece

Athens 2007: "Geoenvironment: past, present, future"

 

round table:  Geological Geomorphologic Heritage

25/5/2007, 11.30 – 13.30, Hall 4

 

 

COORDINATOR:

I. Theodosiou, Msc, IGME, ren@igme.gr

 

SPEAKERS:

Ass. Professor Zouros Ν., Aegean University

Dr Kourouzidis M., National Observatory of Athens

Dr Fassoulas C., Natural History Museum of Crete University

Dr Valadaki-Plessa Aik., Ministry of Environment, Planning and Public Works

Dr Vougioukalakis G., IGME

Dr Tsompos P., IGME, Dr Photiades A., IGME, Dr Chiotis E., IGME

Papathanasoglou A., Greek Ombudsman Independent Authority, Painesi M., Greek Ombudsman Independent Authority

Dr Paschos P., IGME, Dr Nikolaou E., IGME, Papanikos D., IGME

Lecturer Voudouris P., University of Athens, Ass. Professor Voulgaris N., University of Athens, Kassimi G., Christofalou F.

Valiakos I., Natural History Museum of the Lesvos petrified forest

 

Επιστροφή