Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Ποια σπίτια θέλουμε

Διαβάστηκε: 1060 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Τώρα στα σπίτια με μεσημβρινή όψη οι ακτίνες του Ηλίου φθάνουν μέσα στις στοές τον χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και πάνω από την στέγη και έτσι στις στοές υπάρχει σκιά. Εάν αυτή είναι η καλύτερη διάταξη , θα πρέπει να κατασκευάσουμε την μεσημβρινή πλευρά πιο υψηλή για να έχουμε ήλιο τον χειμώνα και την βορεινή όψη χαμηλότερη για να αποφύγουμε τους κρύους ανέμους. ΣΩΚΡΆΤΗΣ: ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΎΜΑΤΑ (Βιβλίο 3 ,κεφ.3 στιχ.9 )

Επιστροφή