Ενότητα :Περιβαλλοντική διαχείριση

Τίτλος : Στρατηγική για την ασφάλεια τροφίμων

Διαβάστηκε: 620 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια των τροφίμων κλονίστηκε μερικές φορές τα τελευταία χρόνια, λόγω των σωρευτικών επιπτώσεων υγειονομικών κρίσεων που οφείλονταν στα τρόφιμα. Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σκοπό να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια της τροφής του «από την παραγωγή ως την κατανάλωση». Τρεις είναι οι πυλώνες της στρατηγικής αυτής:  η νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών•  οι έγκυρες επιστημονικές συμβουλές στις οποίες θα στηρίζονται οι αποφάσεις•  ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας

Επιστροφή