Ενότητα :Κλιματική Αλλαγή

Τίτλος : ΕΕ: Δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής πολιτικής στην ενέργεια

Διαβάστηκε: 815 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΕΕ: Δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής πολιτικής στην ενέργεια, Ημ: 11/1/2007 [Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» στις 14 Ιανουαρίου 2007, σ. 12]. Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δέσμη προτάσεων θέτει διάφορους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για το μετά το 2012 πλαίσιο θα οδηγήσει σε μείωση κατά 30% των εκπομπών από τις ανεπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020. Η Επιτροπή προτείνει να δεσμευθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, ιδίως με τη λήψη μέτρων στον τομέα της ενέργειας. Οι προκλήσεις που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές και η αύξηση των τιμών της ενέργειας, αποτελούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.", σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Jose Manuel Barroso. "Απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για να εξασφαλισθεί αειφόρος, ασφαλής και ανταγωνιστική ενέργεια. Οι προτάσεις που υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή αποδεικνύουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και ότι έχουμε μακροπρόθεσμο όραμα για μια νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που ανταποκρίνεται στις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα, για να διαμορφώσουμε τον κόσμο του αύριο". Σε ανακοίνωση της η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν πιθανότητες που υπερβαίνουν το 50%, οι θερμοκρασίες του πλανήτη να αυξηθούν πάνω από 5°C στη διάρκεια του αιώνα, τονίζει η Επιτροπή. Επιπλέον -σύμφωνα με τις υπάρχουσες προβολές- η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική μεταφορών οδηγούν όχι σε μείωση των εκπομπών στην Ε.Ε., αλλά σε αύξηση κατά 5% περίπου μέχρι το 2030. η Επιτροπή τονίζει ότι με τις ισχύουσες τάσεις και πολιτικές, η εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές ενέργειας, από σήμερα μέχρι το 2030, θα φθάσει από το 50% στο 65% του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν έχει ολοκληρωθεί, πράγμα που δεν επιτρέπει στους πολίτες της Ε.Ε. και στην ευρωπαϊκή οικονομία να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη από την απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας...

Επιστροφή