Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων; Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Οδηγίας.

Διαβάστηκε: 692 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μαργαρίτα Καραβασίλη: "Τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων"; - Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Οδηγίας, άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Ο Δαίμων της Οικολογίας". Η υστέρηση στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας σε σχέση με τις λεγόμενες προηγμένες χώρες, είναι δυστυχώς δεδομένη. Και αυτή τη φορά δεν οφείλεται στα περίφημα γρανάζια της δημόσιας διοίκησης ή στην ανυπαρξία κατάλληλων δομών ή υποδομών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά στα κυρίαρχα παιχνίδια εξουσίας και στην ασύστολη κερδοσκοπία ορισμένων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, αποβαίνοντας σε βάρος της υγείας, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος επιδεινώνοντας την οικολογική κρίση που μαστίζει τον πλανήτη μας. Αναμφίβολα η Ελλάδα θα πληρώσει πρόστιμα άνω των 50 – 100 $ (δολαρίων) τον τόνο για κάθε επιπρόσθετο ρύπο CΟ2 από το όριο που έχει επιβληθεί. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται και «φοβάται» να εφαρμόσει την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς εκτιμά ότι θα «έχει πολιτικό κόστος»! Προτιμά έτσι να συνεχίζεται η σπατάλη ενέργειας με την παράλληλη αύξηση καταστροφικών για το περιβάλλον ρύπων, ενώ συνεχίζεται και η αύξηση του δομημένου χώρου. Δεν έχει προχωρήσει σε προγράμματα μαζικής ανακαίνισης ου πεπαλαιωμένου κτιριακού μας αποθέματος (88%) παρά το γεγονός ότι είναι εντελώς αμόνωτο. Δεν προβλέπει κίνητρα για την διευκόλυνση επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα κτίρια, παρά τις ορισμένες φοροελαφρύνσεις της τάξης των 700 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και την ενσωμάτωση θερμομόνωσης. Το σενάριο αύξησης κατά 42% της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην Ελλάδα, μέχρι το 2020, θα τινάξει στον αέρα τις διεθνείς υποχρεώσεις μας και θα μας υποχρεώσει να βάλλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε δικαιώματα αγοράς ρύπων. Ωστόσο, η εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που είναι τεράστιας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, γέννησε ελπίδες! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σειρά συντονισμένων δράσεων για την ταχύτερη και πλέον αποτελεσματική εφαρμογή της στις χώρες της ΕΕ υποστηρίζοντας την ανάπτυξη γενικού πλαισίου μεθοδολογίας υπολογισμών για την ενσωματωμένη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια και τα μεγάλα υφιστάμενα κτίρια, όταν ανακαινίζονται, τις τακτικές επιθεωρήσεις των καυστήρων και του συστήματος κλιματισμού των κτιρίων, καθώς για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης στην περίπτωση που οι καυστήρες είναι παλαιότεροι των 15 χρόνων...

Επιστροφή