Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Βιοκλιματικός σχεδιασμός για αειφόρες πόλεις.

Διαβάστηκε: 1102 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: "Βιοκλιματικός σχεδιασμός για αειφόρες πόλεις". Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική είναι σπουδαίες τέχνες όταν ικανοποιούν και εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε εποχής και γίνεται ακόμη πιο σπουδαίες όταν και η εποχή είναι εμπνευσμένη. Οι σύγχρονες κοινωνικές ανακατατάξεις, η περιβαλλοντική κρίση, οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές δημιούργησαν δυσλειτουργίες όπου ακόμη και οι τέχνες δεν κατάφεραν να περιορίσουν, καθώς δεν ικανοποιούν τη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου, αυτή της συνάντησής του με τη φύση. Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από μια οικολογική θεώρηση της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονική, υπό το πρίσμα της «οικονομίας» της φύσης, δηλαδή έναν σχεδιασμό με βιοκλιματική οπτική, που ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από τη λειτουργία των πόλεων, την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και την χωρίς όρια ανάπτυξη για να ανταποκριθούν στους σύγχρονους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους περιορίζοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος. Για το λόγο αυτό κάθε επέμβαση που γίνεται στις μέρες μας στην πόλη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την εισαγωγή βιοκλιματικών στοιχείων που εγγυώνται ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αστικού μικροκλίματος. Αρκεί, αυτή η ανάγκη να γίνει κοινή συνείδηση και να υιοθετηθούν αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κάθε επίπεδο είτε πρόκειται για επανασχεδιασμό και ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, είτε για οικοδόμηση κτιρίων και ακόμη περισσότερο για διαμόρφωση ελεύθερων χώρων. Περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικές επιλογές οδηγούν στην αειφόρο πόλη, δηλαδή στην ασφαλή, υγιεινή, ισότιμη, βιώσιμη πόλη, που παρέχει κατοικία σε όλους, στην «συμπαγή» και λειτουργική πόλη, που θα αποτελείται από ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, λιγότερους δρόμους και περισσότερους ελεύθερους χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους. Σε χώρους που θα προσφέρουν ουσιαστικές ανάσες και θαλπωρή στους κατοίκους και θα συμβάλλουν στον περιορισμό του φαινομένου της αστικής «θερμικής νησίδας», δημιουργώντας ευνοϊκό μικροκλίμα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μειώνοντας κατά δύο (2) τουλάχιστον βαθμούς τη θερμοκρασία...

Επιστροφή