Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστηκε: 1540 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ" Η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, εξαιτίας της ανάπτυξης ανερχόμενων – οικονομικά – χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030 και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξαρτάται κατά 80% από τα ορυκτά καύσιμα, θα δει τις εισαγωγές της ενέργειας να αυξάνονται από 50% που είναι σήμερα, σε 70%. Η απότομη αύξηση της ζήτησης και του κόστους της ενέργειας ασκεί μεγάλες πιέσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενθαρρύνει την μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας οδηγώντας σε κοινωνική υποβάθμιση χώρες που ο πληθυσμός τους γερνά και σημειώνεται δημογραφική επιβράδυνση. Ο ανταγωνισμός για την διασφάλιση πόρων ενέργειας οδηγεί σε πολιτικές εντάσεις, απειλώντας ακόμη και την ειρήνη σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, που δεν αποτελεί σλόγκαν, πολυτέλεια ή «γκάτζετ», αλλά επιτακτική αναγκαιότητα για την ισορροπία του πλανήτη και για την ευημερία των μελλοντικών γενεών, θα συμβάλλει στην αισθητή μείωση του κόστους και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο κτίρια θα οικοδομηθούν τα επόμενα 15 χρόνια στην Ευρώπη, ενώ 1-2% του κτιριακού δυναμικού ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε νέα και ανακαινιζόμενα κτίρια τα οφέλη θα είναι τεράστια. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 60%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια ως θέμα μεγάλης προτεραιότητας και έχει εκδώσει την οδηγία 2002/91 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, η οποία είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2006 και προβλέπεται να εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη μέσα σε μια τριετία. Η οδηγία θα συμβάλλει στον περιορισμό των αιτίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή και στον περιορισμό της πετρελαϊκής εξάρτησης. Η Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε, με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, το 2000, ότι επείγει η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και δράσεων, στο πλαίσιο των συμφωνιών του Κιότο, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής έντασης κατά 1% ανά έτος, αθροιστικός στόχος ο οποίος εικάζεται ότι θα μπορούσε ακόμη και να ξεπεραστεί και να διαδοθούν οι νέες τεχνολογίες. Έξι χρόνια αργότερα (2006) ο στόχος της ετήσιας μείωσης κατά 1% παραμένει και ενισχύεται με θέσπιση ισχυρών νομικών μέσων, υπογραφή συμφωνιών με οικονομικούς τομείς και θέσπιση νομοθετημάτων, όπως: ο κανονισμός για το «κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό», η οδηγία «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», η οδηγία «για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας», η πρόταση οδηγίας «περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών», κλπ. Η Επιτροπή με την Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση, με τίτλο «Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», που εξέδωσε το 2005 προτείνει νέους τρόπους δράσης υποστηρίζοντας την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και της επίτευξης, το συντομότερο, του στόχου της ετήσιας μείωσης κατανάλωσης ενέργειας κατά 1% και σε δεύτερη φάση του στόχου της πραγματικής μείωσης κατά 2%. Η Επιτροπή εμφανίζεται αισιόδοξη και θεωρεί ότι η αυστηρή εφαρμογή του συνόλου των μέτρων που ελήφθησαν μετά το 2001 (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή για την συμπαραγωγή ενέργειας), συνδυαζόμενη με την εφαρμογή νέων μέτρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας ισοδύναμη με το 1,5% της ετήσιας κατανάλωσης, πράγμα που θα επιτρέψει να επιτευχθεί το επίπεδο κατανάλωσης του 1990. Με την Πράσινη Βίβλο προσδιορίζει τα υφιστάμενα εμπόδια (απουσία κινήτρων, ελλιπής ενημέρωση και κατάρτιση, ανεπάρκεια χρηματοδότησης, κλπ), που σήμερα δεν επιτρέπουν την επίτευξη αποδοτικότερων, από πλευράς κόστους, βελτιώσεων και προτείνει μέτρα που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων μετά την απόσβεση της απαιτούμενης επένδυσης. Θέτει επίσης 25 ερωτήματα για εναλλακτικές δυνατότητες, με σκοπό την διάρθρωση του δημόσιου διαλόγου, εξετάζοντας δράσεις που έχουν ή πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Η προσοχή εστιάζεται στην ανάγκη παροχής σημαντικών φορολογικών κινήτρων, που θα πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματα, θα τονώσουν τις επενδύσεις και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σε εκούσια μέσα, μη φορολογικού χαρακτήρα, που είναι αποτελεσματικά, όπως η απονομή «βραβείων» για την εξοικονόμηση ενέργειας, η διάδοση των «καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών», η διοργάνωση εκστρατειών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη απλών και καθημερινών κοινών συνηθειών (αυτόματο σβήσιμο του φωτισμού, ενεργοποίηση της λειτουργίας «νάρκη» στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ), καθώς και εκστρατειών για το ευρύ κοινό, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσματικές. Σε ανάλογο πνεύμα, οι επιχειρήσεις παροχής ενέργειας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους πελάτες τους να υιοθετούν υπεύθυνους τρόπους κατανάλωσης και να κάνουν, για παράδειγμα, χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών πόρων για την έρευνα στο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη καθιερωθεί η χρήση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, με θεαματικά αποτελέσματα, που επιβάλλουν υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κυρώσεις όταν δεν τηρούνται (π.χ. στη Γαλλία φορολογούνται με 2 λεπτά ανά κιλοβατώρα). ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ο οικιστικός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας και τα κέρδη από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης θα είναι σημαντικά. Τα μέτρα, ωστόσο, θα πρέπει να συνδυαστούν με μια συνεκτική φορολογική πολιτική κινήτρων (μείωση φόρου ακινήτου περιουσίας ανάλογα με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν υπέρ της ενεργειακής απόδοσης, κλπ.) και με μία αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, πράγμα που ήδη υφίσταται σε ορισμένες χώρες της Ένωσης, κυρίως δε στις βόρειες χώρες και στη Γαλλία. Επίσης, στη βάση της πείρας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής των προϊόντων, θα πρέπει να συνδυαστούν με την οδηγία 2002/91 και την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, που προωθείται για έκδοση . Με την οδηγία 2002/91 εισάγονται στον οικιστικό τομέα οι πλέον οικονομικές τεχνολογίες σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ η αύξηση του κόστους της ενέργειας που καλείται να καλύψει ο τελικός καταναλωτής/πελάτης υποχρεώνει τους βιομηχάνους να υιοθετούν καινοτόμους τεχνικές. Για παράδειγμα η διαχείριση του φωτισμού στις πόλεις αποτελεί και αυτή αντικείμενο καινοτομίας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα συστήματα τηλεδιαχείρισης των δικτύων επιτρέπουν αφενός τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των δικτύων, αλλά και την ρύθμιση της ηλεκτρικής τάσης και την προσαρμογή της ροής στις πραγματικές ανάγκες και, κατ’επέκταση, την εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι λαμπτήρες του δημόσιου φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. ατμού υδραργύρου) αντικαθίστανται συχνά με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης που είναι λιγότερο ισχυροί και λιγότερο ακριβοί. Οι λευκές δίοδοι που καταναλώνουν μικρή ενέργεια αναπτύσσονται όπως και η ηλιακή ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική χρήση, οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης καταλαμβάνουν σταδιακά μία θέση στην αγορά και συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης. Ορισμένες ιταλικές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν στους πελάτες τους κουπόνια έκπτωσης για την αγορά λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. Η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων αναμένεται να αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Ήδη με την υιοθέτηση των προτύπων μόνωσης το αποτέλεσμα ήταν ιδαίτερα σημαντικό τόσο στο σύνολο των νέων οικοδομών, όσο και στον τομέα της υαλόφραξης. Η οδηγία αποτελεί δέσμη μέτρων για την ορθολογική χρήση ορυκτών καυσίμων, με σκοπό να επηρεαστεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας και κατα συνέπεια η μεσομακροπρόθεσμη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των κρατών μελών. Στόχος της είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές κλιματολογικές και τοπικές συνθήκες, κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων, θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, αερισμό, συστήματα σκίασης και ηλιακής προστασίας. Προς αυτόν λοιπόν το προσανατολισμό η ευρωπαϊκή οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπου Θα συνεκτιμάται η ποσότητα ενέργειας που πράγματι καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με την συνήθη χρήση του κτιρίου. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση,το φυσικό φωτισμό, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, επίδραση γειτονικών κατασκευών. Οι διάφοροι υπολογισμοί εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, τέτοια κατηγορία είναι τα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Πέρα από το τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η οδηγία επιβάλει για νέα και υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται, απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα βασίζεται σε πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης ( CEN ). Τα κύρια στοιχεία εφαρμογής της είναι η υπολογιστική μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η θέσπιση ορίων ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων και των υφιστάμενων στα οποία γίνεται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, καθώς και η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων υπό ανέγερση, προς πώληση και ο έλεγχος των λεβήτων και των συστημάτων κλιματισμού. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (ΕΕΤ - CEN) έχει εντολή να εκπονήσει 31 πρότυπα για τις ελάχιστες απαιτήσεις των ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων. Ορισμένα εξ αυτών έχουν ήδη εγκριθεί ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας κρίσης και αναμένεται να εκδοθούν σύντομα. Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τα εν λόγω πρότυπα κατά την εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», δρομολογήθηκαν δύο προγράμματα με στόχο την περαιτέρω προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ κρατών μελών και την επεξεργασία κοινών προσεγγίσεων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας. Το πρώτο πρόγραμμα, «Συντονισμένη δράση», εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2005 και συγκεντρώνει αρμόδιους για τη σύνταξη της νομοθεσίας και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια του 2005, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν διάφορα θέματα, και προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και πολλές άλλες εντός του 2006 και του 2007. Το δεύτερο πρόγραμμα, «Η πλατφόρμα για τα κτίρια», έχει μόλις αρχίσει και λειτουργεί ως πλατφόρμα πληροφοριών για το συγκεκριμένο κλάδο και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ολοκληρώθηκε «Ομάδα Γενικών & Υποστηρικτικών Προτύπων», όπως πρότυπα για τον υπολογισμό της συνολικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας, τον υπολογισμό ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίων, καθώς και πρότυπα θερμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων, αερισμού και διείσδυσης αέρα, υπερθέρμανση και σκιασμός, εσωτερικές και κλιματικές συνθήκες. Σύμφωνα με τα πρότυπα οι χώρες πρέπει να ταξινομήσουν τα κτίριά τους είτε με βάση μια θεωρητική διαδικασία ( asset ) είτε με βάση τη πραγματική τους ενεργειακή κατανάλωση ( operational ). ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τα σημαντικότερα μέτρα που εισάγει η οδηγία είναι η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, η οποία θα είναι δεκαετούς διάρκειας κατα ανώτατο όριο. Σύμφωνα με την Οδηγία το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει τιμές αναφοράς, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν ήδη την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας 2002/91 με σκοπό τον καλύτερο συντονσμό και την αναβάθμιση των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κινήτρων για την επίσπευση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων. Θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παθητική θέρμανση και ψύξη και ότι πρέπει να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση, μέσα από τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών αρχιτεκτόνων, αναδόχων, ιδιοκτητών, τοπικών πολιτικών και των διαχειριστών των κτιρίων. Επισημαίνεται ήδη η ανάγκη διεύρυνσης του στόχου της οδηγίας, προκειμένου να περιλαμβάνει σημαντικότερα μέτρα ανακαίνισης κτιρίων παντός μεγέθους και να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για να επιταχυνθούν οι ανακαινίσεις στα οικοδομικά τετράγωνα εξασφαλίζοντας το υψηλότερο ποσοστό εξοικονόμησης• επισημαίνει ότι τα προγράμματα αυτά, όπου αυτό είναι απαραίτητο, πρέπει να συνδυαστούν και με την ανακαίνιση του αστικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης που υπάρχει στα κτίρια, επισημαίνει όμως ότι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο πληθυσμού, η κεντρική θέρμανση δεν είναι εφικτή. Είναι πλέον απόλυτα παραδεκτό ότι η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του αστικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης καθώς και η συμπαραγωγή πρέπει να στηρίζονται σθεναρά μέσω σαφών στόχων και κινήτρων. Θα συνιστάται όπως τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ούτως ώστε τα εν λόγω κτίρια να καταστούν το επίκεντρο της καινοτομίας, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης υποχρεωτικού χαρακτήρα στο δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων με την αγορά αποδοτικών οχημάτων κατά την ανανέωση του στόλου οχημάτων δημοσίων μεταφορών, εφαρμόζοντας τα πρότυπα απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων, περιλαμβάνοντας για παράδειγμα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες συμβάσεις. Παράλληλα, θα εισαχθεί η υποχρέωση εκπόνησης Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, που θα διαμορφώσουν οικονομικά αποδοτικές, συνεκτικές και συμβατές με την αγορά συνθήκες, που θα υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεων. Η Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την "ενεργειακή παιδεία". Ωστόσο, η πληροφόρηση των πολιτών συνιστά κυρίως εθνική, περιφερειακή και τοπική ευθύνη και πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση της παροχής πληροφοριών στους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα, που θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υφιστάμενης και αποτελεσματικής από πλευράς κόστους τεχνολογίας και την αυξανόμενη ανεπάρκεια των πόρων. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ήδη, στην Ελλάδα ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερα κτίρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συνδυάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με την τεχνολογία και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των οικονομικών παραγόντων και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων έχει αρχίσει, σιγά αλλά σταθερά, να γίνεται ορατή. Σε αυτό συνέβαλε το έργο που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ κατά την περίοδο 1994-2001 με το Σχέδιο Δράσης «Ενέργεια 2001: Πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό τομέα» και την έκδοση της κυα 21475/4707/98 για την εναρμόνιση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ για τον «περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», καθώς και το σημαντικό έργο του ΚΑΠΕ. Σήμερα αρμόδιος φορέας για την εναρμόνιση της οδηγίας 2002/91 είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω Επιτροπή που έχει συστήσει, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προωθηθεί η εναρμόνιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αξιοποιείται, τόσο η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, όσο και η τεχνογνωσία και επιμέρους μελέτες και κανονισμοί που συντάχθηκαν παλαιότερα, όπως ο ΚΟΧΕΕ. 1,5 χρόνο τώρα κανένας διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς δεν πραγματοποιήθηκε και όλα συζητούνται εντός της «Επιτροπής» κεκλεισμένων των θυρών. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και το κυριότερο το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι πολύ αμφισβητούμενο. Ήδη έχει παρέλθει ένας σχεδόν χρόνος, από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και κυρίως για το περιεχόμενο του προβλεπόμενου κανονισμού ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο εφαρμογής της οδηγίας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια κ. Piebalgs: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία για παράβαση και κατά της Ελλάδας, επειδή δεν έχει προχωρήσει ως όφειλε από 4/1/2006 στην εφαρμογή της οδηγίας 2002/41/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη αποσταλεί επίσημες προειδοποιητικές επιστολές προς την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Και όπως σημείωσε με έμφαση «Με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας θα μπορούσε να εξοικονομηθεί τουλάχιστον 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια, με εύλογες δαπάνες, και αυτό θα αποτελούσε τεράστια συμβολή στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα». Είναι γεγονός ότι η καθυστέρηση εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας συρρικνώνει επί πλέον την επαγγελματική δραστηριότητα αρκετών χιλιάδων επαγγελματιών που ασχολούνται με την οικοδομή και συγκεκριμένα στους τομείς: πορτοπαράθυρων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυστήρων θέρμανσης κλπ., ενώ η περαιτέρω καθυστέρηση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/91/ΕΚ θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Η πλήρης και ακριβής εφαρμογή της οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη θα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενεργειακή απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, περίπου το 40% της συνολικώς καταναλωνόμενης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται στα κτίρια. Είναι γνωστό ότι περίπου το 22% της ενέργειας αυτής θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με εύλογες δαπάνες και ότι αυτό θα αποτελούσε τεράστια συμβολή στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένης της σημασίας και της πολυπλοκότητας της οδηγίας, η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη υποστήριξη με διάφορους τρόπους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της.

Επιστροφή