Ενότητα :Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Τίτλος : Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για κελύφη με σκοπό τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών

Διαβάστηκε: 1067 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ARES INTERNATIONAL COMPETITION 2006 - 2008 Renewable Energy Sources & Bioclimatic Architecture for Shells to shelter People affected by Natural Disasters www.arescompetition.com Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός UIA-ARES 2006-2008: Διοργάνωση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - UIA/ARES WP με θέμα: "Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για κελύφη με σκοπό τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών" - σε εξέλιξη - αναμονή υποβολής προτάσεων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 20-24 Σεπτεμβρίου 2007, Αθήνα, βλέπε ιστοσελίδα www.arescompetition.com

Επιστροφή