Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : ΒΗΜΑ SCIENCE, 2006: ΟΙΚΟΠΟΛΗ, Το πράσινο σωσίβιο της γης.

Διαβάστηκε: 871 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΒΗΜΑ SCIENCE 6/8/2006: "ΟΙΚΟΠΟΛΗ, Το πράσινο σωσίβιο της γης". Οι μεγαπόλεις είναι οι κυριότερες εστίες καταστροφής του πλανήτη μας και οι επιστήμονες ψάχνουν νέους τρόπους για να τις κάνουν πράσινες. Πριν από 100 χρόνια η μεγαλύτερη πόλη στoν κόσμο ήταν το Λονδίνο, με πληθυσμό 6,5 εκατομμύρια. Σήμερα το Τόκιο το υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Εχοντας μόλις το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Λονδίνου πριν από έναν αιώνα, η ιαπωνική πρωτεύουσα έχει φθάσει σήμερα τα 34 εκατομμύρια κατοίκους, καταλαμβάνοντας την κορυφή του πίνακα με τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη. H εντυπωσιακή ανάπτυξη του Τόκιο οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, σε έναν και μοναδικό παράγοντα: τη μετακίνηση από την ύπαιθρο προς την πόλη. Δεν είναι η μοναδική πόλη που έχει ξεπεράσει σε πληθυσμό το Λονδίνο, το οποίο με 7,5 εκατομμύρια δεν περιλαμβάνεται καν στην πρώτη εικοσάδα. Αυτή τη στιγμή, σε δεκάδες πόλεις στον πλανήτη συντελείται μια μετακίνηση από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές, οδηγώντας μας σε μια καθοριστική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας. Το 1900 οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν στην ύπαιθρο και μόλις λίγο παραπάνω από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε στις πόλεις. Από τον επόμενο χρόνο, όπως προβλέπει η Διεύθυνση Πληθυσμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για πρώτη φορά στην Ιστορία περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν σε πόλεις από ό,τι στην ύπαιθρο και η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα σημειωθεί στις «μεγαπόλεις», με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε ό,τι μας έχει απομείνει από τη φύση και να ανταποκριθούμε στην απαίτηση να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες, η μόνη επιλογή ,είναι μια νέα μορφή πόλης και αστικής διαβίωσης. Το μέγεθος μιας πόλης δημιουργεί άλογες οικονομίες κλίματος σε τομείς όπως η παραγωγή ενέργειας, η ανακύκλωση και οι μαζικές μεταφορές. .Οι πόλεις θα μπορούσαν να είναι μερικώς αυτάρκεις. Από παράσιτα για τον υπόλοιπο κόσμο, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε καθοριστικούς παράγοντες μιας βιώσιμης διαβίωσης του αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη - αν η πολεοδόμησή τους είναι ορθή...

Επιστροφή