Ενότητα :Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια

Τίτλος : Ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας NA Ευρώπης της ProGEΟ

Διαβάστηκε: 953 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας NA Ευρώπης της ProGEΟ


Η συνάντηση θα γίνει στην πανέμορφη Λιουμπλιάνα 4-7 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει εκδρομή
  σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γεωλογικές θέσεις της Σλοβενίας,  7-9 Σεπτεμβρίου 2007.


Λεπτομέρειες θα βρείτε στο
website της συνάντησης http://arsis.net/circular/ και στο website της ProGEΟ http://www.progeo.org.se), όπου θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα νέα, σχετικά με άλλες συναντήσεις.

 

Η προθεσμία για περιλήψεις είναι μέχρι 10 Ιουνίου, οδηγίες στο website
της συνάντησης.

Διαδώστε το μήνυμα όπου θεωρείτε σκόπιμο. Συγχωρήστε με αν πάρετε το
μήνυμα περισσότερες από μία φορές.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ειρήνη Θεοδοσίου


ren@igme.gr

                          mailto:etheodosiou@vivodinet.gr

Επιστροφή