Ενότητα :Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Τίτλος : Διαδικασία κρίσης του διεθνούς διαγωνισμού με θέμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική για κελύφη για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών

Διαβάστηκε: 1003 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
UIA-ARES INTERNATIONAL COMPETITION 2006 - 2008 "Renewable Energy Sources & Bioclimatic Architecture for Shells to shelter People affected by Natural Disasters". www.arescompetition.com Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός UIA-ARES 2006-2008: Διοργάνωση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - UIA/ARES WP με θέμα: "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική για κελύφη για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών": Η διαδικασία κρίσης του διαγωνισμού από την ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 20-24 Σεπτεμβρίου 2007 (βλέπε ιστοσελίδα www.arescompetition.com)

Επιστροφή