Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, 3 Οκτωβρίου 2007,

Διαβάστηκε: 680 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των έργων GREEN-IT και LCC-DATA (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη), διοργανώνει στην Αθήνα, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007, ημερίδα με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, Η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε περίπου 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Η αναγκαιότητα και η σημασία της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών/διαδικασιών σε καινούργια αλλά και υφιστάμενα κτίρια είναι προφανής, καθώς η βελτίωση της κατασκευής του κελύφους, της θέρμανσης και της ψύξης ενός κτιρίου παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να υπερβεί το 25%, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής στα κτίρια. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των έργων GREEN-IT και LCC-DATA (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη), διοργανώνει στην Αθήνα, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007, ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου» Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες: Ενεργειακά Αποδοτικά Δομικά Προϊόντα: Η πιλοτική ενεργειακή σήμανση ως εργαλείο επιλογής ενεργειακά αποδοτικών δομικών προϊόντων και συστημάτων. Τα προσδοκώμενα οφέλη, οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες της βιομηχανίας δόμησης στην ελληνική αγορά. Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Κτιρίων (ΑΚΚΖ): Η μέθοδος Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής Κτιρίων ως εργαλείο λήψης αποφάσεων με στόχο τη βέλτιστη επένδυση σε βάθος χρόνου. Έχει αποδειχθεί ότι το κόστος κατασκευής ενός κτιρίου αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 25% του συνολικού κόστους στον κύκλο ζωής του, με αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ενός κτιρίου να αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού και κατασκευής του. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μελετητές, κατασκευαστές, βιομηχανίες δομικών προϊόντων και εταιρείες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Ι. Δουνάκη, τηλ. 210 6603212, Fax: 210 6603302, e-mail: [email protected]

Επιστροφή