Ενότητα :Γενική ενημέρωση

Τίτλος : Τ. Γιαννακοπούλου: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστηκε: 611 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Τ. Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίσθηκε το 1987 στην έκθεση Bruntland ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των γενεών στο μέλλον». Στα πλαίσια αυτά, η αναζήτηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου βιωσιμότητας για το δομημένο περιβάλλον (built environment) είναι εξαιρετικά σημαντική. Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί συνεχώς την κατασκευή έργων. Ο κατασκευαστικός τομέας (construction industry) σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες υπερέχει σε μέγεθος και, συγχρόνως συνδέεται στενά με ποικίλες δραστηριότητες εξαιρετικά κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Οι κατοικίες και οι υποδομές όπως οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η υδροδότηση και η αποχέτευση αποτελούν την προϋπόθεση για την σωστή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας και έχουν στενή συνάφεια με την επίτευξη της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και ο κατασκευαστικός τομέας στο σύνολό του ευθύνεται για το 40% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων. Συγχρόνως, ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο της ΕΕ και συμβάλλει σε ποσοστό 11% στο ΑΕΠ απασχολώντας έμμεσα ή άμεσα περισσότερο από 25 εκατομμύρια εργαζόμενους...

Επιστροφή