Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστηκε: 731 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών CO² (1995-2001, Tης κας Μαργαρίτας Καραβασίλη. Παρουσίαση στην ημερίδα του ΚΑΠΕ «Ευκαιρίες του ΕΠΑΝ για τον Τουρισμό, την Ενέργεια, το Περιβάλλον», Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αφορούν στον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», με την έκδοση της 21475/4707 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 880Β/19-8-98), διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στον τομέα της παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ο ενεργειακός σχεδιασμός και εν γένει η οικολογική δόμηση θα αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και της κατασκευής των κτιρίων. Τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης νερού, ανακύκλησης, η χρήση, φιλικών στο περιβάλλον, οικοδομικών υλικών και εν γένει καθαρών τεχνολογιών δόμησης θα εφαρμόζονται όλο και περισσότερο σε υφιστάμενα κτίρια προκειμένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια του αύριο θα είναι «Αειφόρα» κτίρια, που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αειφόρα - οικολογικά θα είναι και τα οικοδομικά υλικά που θα σέβονται το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Αειφόρες θα γίνουν - σταδιακά - οι πόλεις μας, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται προς την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι θα συμβάλλουμε στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος, περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα στα κτίρια εκπαίδευσης, υποχρεούνται πρώτον, να οργανώσουν γραφεία ενεργειακής διαχείρισης και να ορίσουν ενεργειακούς υπεύθυνους ώστε να υπάρξει μέριμνα για «νοικοκύρεμα» και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, δεύτερον, να προγραμματίσουν την εφαρμογή επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζουν υπηρεσίες τους. Όλα τα νεοανεγειρόμενα δημόσια κτίρια θα είναι κτίρια χαμηλών ενεργειακών καταναλώσεων και υψηλής περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης. Νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται, κύρια από το δημόσιο τομέα, που υποστηρίζουν - οικονομικά - την εφαρμογή ανάλογων επεμβάσεων...

Επιστροφή