Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων φυσικών καταστροφών

Διαβάστηκε: 750 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
«Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων φυσικών καταστροφών», Μαργαρίτα Καραβασίλη Η αλλαγή του κλίματος προκαλεί και εντείνει ακραία καιρικά φαινόμενα και είναι πηγή των εντεινόμενων φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, όλα τα μέτρα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η πολυμορφία και η έλλειψη συντονισμού των μηχανισμών και των λύσεων που υπάρχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν ευνοούν την αποτελεσματική δράση. Υπογραμμίζεται δε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε δράσεις που να διασφαλίζουν βιώσιμη, ορθολογική και αποδοτική χρήση του νερού, σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και υιοθέτηση καλών πρακτικών και στην προετοιμασία των εθνικών κυβερνήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν σε καταστάσεις καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες...

Επιστροφή