Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο: «Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων», 21 – 23 Νοεμβρίου 2007

Διαβάστηκε: 962 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ * ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ * UNESCO

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων»

 

 

 

Αθήνα, 21 – 23 Νοεμβρίου 2007

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων»

 

 

 

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007

 

 

08:30 – 09:00                          Προσέλευση – Εγγραφές

 

           

09:00 – 10:00                          Εναρκτήρια Συνεδρία            

 

 

Συντονιστής:                           Διονύσης Μεσσάρης, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

Εναρκτήριες Ομιλίες               Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας

                                   Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

                                   Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Χρήστος Ζερεφός, Διευθυντής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

 

                                                Χρήστος Φώλιας, Υπουργός Ανάπτυξης.

 

Έναρξη Εργασιών                  

 

                                                Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος,

                                                Υπουργός Εσωτερικών.           


Πρώτη Συνεδρία

 

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων από Μετεωρολογικά και Κλιματικά Φαινόμενα»

 

 

Συντονίστρια:           Αιμιλία Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

10:00 – 10:30           «Ακραία Φαινόμενα και Κλιματική Αλλαγή» 

Καθ. Χ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Ε.Α.Α.(*)

 

10:30 – 11:00           «Ενδείξεις Κλιματικής Αλλαγής από Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις με Έμφαση στην Περιοχή της Αθήνας»

Δρ. Δ. Φουντά, Εντεταλμένη Ερευνήτρια  Ι.Ε.Π.Β.Α.(**), Ε.Α.Α.

 

11:10 – 11:30           «Ανάλυση Κλιματικών Προσομοιώσεων για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο»

                                 Δρ. Β. Κοτρώνη, Κύρια Ερευνήτρια Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

11:30 – 12:00           «Ακραία καιρικά φαινόμενα: πρόγνωση και επιπτώσεις»  

Δρ. Κ. Λαγουβάρδος, Κύριος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

12:00 – 12:30             Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

 

12:30 – 13:00           Διάλειμμα.

 

* Ε.Ε.Α.: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

** Ι.Ε.Π.Β.Α.: Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

Δεύτερη Συνεδρία

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων από Μετεωρολογικά και Κλιματικά Φαινόμενα»

                                               

Συντονίστρια:           Σοφία Δημουλά, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.    

 

                                                           

13:00 – 13:30           «Παρατήρηση Έντονων Καιρικών Φαινομένων με Χρήση Μετεωρολογικού Ραντάρ»

Δρ. Ι. Καλόγηρος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

13:30 – 14:00           «Κίνδυνοι από Πλημμύρες και Διαχείρισή τους»

                                 Δρ. Α. Κούσης, Διευθυντής Ερευνών Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.                                       

 

 

14:00 – 14:30           «Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής και Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων στη  Γεωργία, Ζήτηση Ενέργειας, Τουρισμό, Δασικές Πυρκαγιές, Υγεία Πληθυσμού»

                                 Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.                

 

 

14:30 – 15:00           «Επιπτώσεις δασικών πυρκαγιών στο κλίμα αστικών περιοχών»  

                                 Δρ. Ε. Φλόκα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 

15:00 – 15:30           Ερωτήσεις – Συζήτηση.

                                                  

 

 

 

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

 

                                               

Τρίτη Συνεδρία

 

 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

 

Συντονίστρια:           Αναστασία Ζωγράφου, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

09:00 – 09:30           «Βασικές Αρχές και Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας. Σχεδιασμός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Κρίσεων»

Δρ. Παναγιώτης Κατσικόπουλος, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

 

09:30 – 10:00           «Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όργανα και Διαδικασίες»

Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc., Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

10:00 – 10:30           «Πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ: Διαπιστώσεις – Προοπτικές»

Στέλιος Βερνίκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

10:30 – 11:00           «Πυροσβεστικό Σώμα: Δομή και Αρμοδιότητες στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Απειλών»

                                 Απόστολος Παραλίκας, Χημικός Μηχανικός, Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος.

 

11:00 – 11:30                          Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

11:30 – 12:00              Διάλειμμα

 

 

 

                                               


Τέταρτη Συνεδρία

                                               

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων από Ατμοσφαιρική Ρύπανση»

 

 

Συντονίστρια:           Δρ. Δ. Φουντά, Εντεταλμένη Ερευνήτρια  Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

12:00 – 12:30           Αιτίες της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Επιπτώσεις στην Ποιότητα Αέρα σε  Μεγάλες Πόλεις» 

Δρ. Χ. Καμπεζίδης , Διευθυντής Ερευνών Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

12:30 – 13:00           «Επιπτώσεις της Αυξανόμενης Αστικοποίησης στο Περιβάλλον»

Δρ. Μ. Πετράκης, Διευθυντής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

13:00 – 13:30           «Μέθοδοι και Τεχνικές Καταγραφής Παραμέτρων Ποιότητας Αέρα»

Δρ. Β. Ψυλόγλου, Εντεταλμένος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

13:30 – 14:00           «Κλιματικές Επιπτώσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων και Θερμοκηπιακών Αερίων»

                                 Δρ. Ε. Γερασόπουλος, Κύριος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.                               

 

14:00 – 14:30           Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

 

 

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007

 

 

Πέμπτη Συνεδρία

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων από Ατμοσφαιρική Ρύπανση και ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

 

                                               

Συντονιστής:            Δρ. Γ. Χουλιάρας, Εντεταλμένος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

 

09:00 – 09:30           Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για την Παρατήρηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Επεισόδια Ρύπανσης, Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Ξηρασία)

Δρ. Α. Ρετάλης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ι.Ε.Π.Β.Α., Ε.Α.Α.

 

09:30 – 10:00           «Καταστροφή Στρατοσφαιρικού Όζοντος: Αιτίες, Επιπτώσεις και Κίνδυνοι»

           &nb, sp;                     Δρ. Π. Χατζηνικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Frederick University, Κύπρος).

 

10:00 – 10:30           «Σεισμική Επικινδυνότητα Νοτιοανατολικής Μεσογείου»

                                 Δρ. Γ. Σταυρακάκης, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

 

10:30 – 11:00           «Το Σεισμικό Πρόβλημα της Ελλάδος και Μέτρα Προστασίας»

                                 Καθ.  Κ. Μακρόπουλος, Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π.

 

11:00 – 11:30           Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

11:30 – 12:00            Διάλειμμα

 

 Έκτη Συνεδρία

 

 

«Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων από ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

                                               

 

Συντονίστρια:   Σοφία Δημουλά, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.    

 

12:00 – 12:30           «Σεισμικά ενεργά ρήγματα και  σύγχρονοι μέθοδοι μελέτης τους – Παλαιοσεισμολογία».

Δρ. Δ. Παπαναστασίου, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

 

12:30 – 13:00           «Τσουνάμι και μέτρα προστασίας»

Α. Φωκαεύς, (M.Sc. Γεωλόγος, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α.

 

13:00 – 13:30           «Χρήση διαστημικής τεχνολογίας στην χαρτογράφηση και αντιμετώπιση Γεωφυσικών Καταστροφών (Σεισμοί, Ηφαίστεια, Κατολισθήσεις)»

Δρ. Α. Γκανάς, Κύριος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

 

13:30 – 14:00           «Επεξεργασία Καταλόγων Σεισμικότητας για την Εκτίμηση του Σεισμικού  Κινδύνου»

Δρ. Γ. Χουλιάρας, Εντεταλμένος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

 

14:00 – 14:30                        Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

15:00                                      Ολοκλήρωση Συνεδρίου.

 

Επιστροφή