Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Κτίρια και Κλίμα: Απόσπασμα από ενημερωτικό υλικό του Κ.Α.Π.Ε.

Διαβάστηκε: 981 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
... "Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης αυξήθηκε στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα κατά 0,5°C, ενώ τοπικά παρατηρήθηκαν ακόμη μεγαλύτερες υπερβάσεις ως προς τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίας που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία 20.000 χρόνια. Η θερμοκρασία αποτελεί βασικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του κλίματος και ταυτόχρονα επηρεάζει το επίπεδο των βροχοπτώσεων, τα ανεμολογικά δεδομένα, τα θαλάσσια ρεύματα και άλλα φυσικά φαινόμενα".... Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, και τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαία η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με απλές μεθόδους και τεχνικές και κυρίως με τον κατάλληλο σχεδιασμό των κτιρίων, που υπακούει στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπου μπορεί να ενσωματωθούν συστήματα και τεχνολογίες για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της φυσικής ενέργειας.

Επιστροφή