Ενότητα :Αειφόρος Ανάπτυξη

Τίτλος : Επανεξέταση Στρατηγικής ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005: πρώτος απολογισμός και μελλοντικές κατευθύνσεις (Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστηκε: 885 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας σε όλο τον πλανήτη. Θέτει ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορούν να συμβιβαστούν η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα Βορρά/Νότου και η προστασία του περιβάλλοντος. Η σημασία της εκφράζεται στη συνθήκη για την ΕΕ και περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα, το οποίο καλεί την Ένωση “να εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος”. Για να αντιμετωπισθούν οι ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες, θα ασκηθεί τεράστια και ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους παγκόσμιους πόρους, είτε πρόκειται για τις κλιματικές αλλαγές, τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα, είτε για τον άνισο καταμερισμό του πλούτου μεταξύ Βορρά και Νότου. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα τώρα ώστε αύριο να διατηρήσουμε την ευαίσθητη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία που επικρατεί στον πλανήτη. Το μέλλον της Ευρώπης πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε σ΄αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Η ΕΕ έχει ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Εάν αναλάβει ενεργό ρόλο, η ΕΕ μπορεί να μετατρέψει την ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική συνοχή σε ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει να καθορίσουμε καλύτερα τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούν οι οικονομίες μας και η κοινωνία, και να χαράξουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας αλλαγής, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής όλων. Για να ανταποκριθεί η Ένωση σ΄αυτή την πρόκληση, απαιτείται συντονισμένη δράση και ισχυρή ηγεσία, ώστε να βρεθούν λύσεις που θα μπορέσουν να προσφέρουν στους κατοίκους της Ευρώπης και κάθε περιοχής του πλανήτη διαρκή οφέλη...

Επιστροφή