Ενότητα :Τεύχος 87, Νοέμβριος 2008

Τίτλος : Φάκελλος χωροτάξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ερώτηση Μιχάλη Παπαγιαννάκη

Διαβάστηκε: 571 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

ΑΝΑΦΟΡΑ Για τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

 

Ο βουλευτής Παπαγιαννάκης Μιχάλης κατέθεσε αναφορά τις κοινές θέσεις δέκα περιβαλλοντικών οργανώσεων επί του σχεδίου ΕΧΠΤ, με το οποίο καταγγέλλουν ότι το εν λόγω σχέδιο χωροθετεί άκριτα τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, ότι αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτός σχεδίου δόμηση, ότι δεν εισάγει καμία απολύτως ρύθμιση για την ποιότητα των κτιρίων και αγνοεί προκλητικά τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών. Επιπλέον, εμμένει στη δόμηση 5 «ανώνυμων» βραχονησίδων, διατηρεί το σημερινό, απαράδεκτα χαμηλό, όριο των 50 μ από τον αιγιαλό, αυξάνει τη χωρητικότητα των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και τέλος παραβιάζει και τις ίδιες τις αρχές του, δηλαδή παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα τους ίδιους τους σκοπούς,, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, αλλά και τους στόχους του που όπως αναφέρονται στο άρθρο 2. 

Όλα τα προαναφερόμενα σημεία καθιστούν το νέο σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό συνολικά επαχθές για τον φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητα και ευημερία των τοπικών κοινωνιών και ζητούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ να αποσύρει το υπό συζήτηση νέο σχέδιο ΕΧΠ για τον Τουρισμό και να προχωρήσει άμεσα σε δημιουργία νέου, με κύρια κατεύθυνση την ισόρροπη και βιώσιμη χωρική αναδιάρθρωση της τουριστικής δραστηριότητας.

Αθήνα 24/10/2008

 

Ο καταθέτων βουλευτής

 

Παπαγιαννάκης Μιχάλης

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 87, 11/08

 

 

Επιστροφή