Ενότητα :Τεύχος 89. Ιανουάριος 2009

Τίτλος : Βαλαώρα Τζώρτζια: LIFE PLUS στην Ελλάδα

Διαβάστηκε: 1574 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

LIFE PLUS στην Ελλάδα

 

Τζώρτζια Βαλαώρα

 

Πλούσια σε θέματα και γεωγραφική εμβέλεια είναι τα καινούργια προγράμματα LIFE+ που αρχίζουν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2009. Στην Ελλάδα πετύχανε 10 προγράμματα –τέσσερα στον τομέα Φύση και Βιοποικιλότητα, και έξι στον τομέα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει σε άλλα επτά προγράμματα με Ευρωπαϊκούς εταίρους. Το συνολικό ποσό που αφιερώνετε στην προστασία της Φύσης και του περιβάλλοντος μέσω των προγραμμάτων του 2007 είναι 19.707.603 € από το οποίο συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπου το 58,5 %, η 11.523.357 €. Το ποσό  συγχρηματοδότησης που εγκρίθηκε για το 2007 είναι πολύ υψηλότερο από τα εθνικά κονδύλια που μας αναλογούσαν για το 2007 (6.356.000 ευρώ).

 

Τα προγράμματα Φύση θα ασχοληθούν με τα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, με παράκτιες θίνες στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, με το βιότοπο της αρκούδας στα Γρεβενά και με δύο είδη απειλούμενα θαλασσοπούλια στα νησιά της Μεσογείου.

 

Τα προγράμματα για την περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση έχουν στόχο κυρίως την διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση, και την προστασία του εδάφους. Ένα πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στις κλιματικές αλλαγές και ένα στην ορθή χρήση αγροχημικών στη γεωργία.

 

Είναι αισιόδοξο που πετύχαν τόσα προγράμματα στην Ελλάδα, διότι το τελευταίο χρόνο του προγράμματος LIFE ΙΙΙ (2006), μόνο ένα πρόγραμμα LIFE κατάφερε να επιλεχθεί, και στην περίπτωση LIFE Φύση, μόνο ένα εγκρίθηκε το 2005 και κανένα το 2006.

 

Το 2008, μια καινούργια φουρνιά από προτάσεις δόθηκαν στις 21 Νοεμβρίου στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για περαιτέρω αξιολόγηση στην ΕΕ. Όπως κάθε χρόνο, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο η φορέας. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΕ, στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE+ έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το LIFE+ χρηματοδοτεί δράσεις που δεν προβλέπονται από την εθνική εφαρμογή άλλων Κοινοτικών πόρων και πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια.

 

·          Να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του γενικού στόχου του LIFE+

 

·          Να είναι τεχνικώς και οικονομικώς συναφή και εφικτά και να παρέχουν προστιθέμενη αξία

 

Επιπλέον

 

·          Να είναι έργα βέλτιστης πρακτικής η επίδειξης για την εφαρμογή της Οδηγίας 79/409/EOK για τα άγρια πουλιά ή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και άγρια χλωρίδα και πανίδα – το δίκτυο ΝΑΤURA 2000.

·          Να είναι καινοτόμα έργα ή έργα επίδειξης που σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης τεχνικών, τεχνογνωσίας η τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής

 

·          Να είναι εκστρατείες ευαισθητοποίησης καθώς και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε παρεμβάσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών

 

·          Να είναι έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων που αφορούν την ευρεία, εναρμονισμένη, γενική και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων (1).

 

Η φετινές εγκεκριμένες προτάσεις με τους κωδικούς και τους δικαιούχους παρουσιάζονται στον πίνακα.

 

Ελληνικές προτάσεις που επιλέχθηκαν για το έτος 2007

            Τομέας πολιτικής             Δικαιούχος       Τίτλος έργου             Επιχορήγηση από Ε.Ε.

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση

1          Στερεά απόβλητα και φυσικοί πόροι07-265            Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.            Public-Private Partnerships to otimise waste prevention, recovery and recycling systems in mass tourism destinations            643.279 €

2            Αγροχημικά07-266            Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο            Strategic plans for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pestcides in a vulnerable ecosystem              863.624 €

3          Στερεά απόβλητα και φυσικοί πόροι07-271            Δήμος Ελευσίνας            The Development of Pay As You Throw Systems in Hellas, Estonia and Cyprus            728.275 €

4            Έδαφος07-278            Ανατολική ΑΕ Αναπτυξιακή Αν/μος Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης             Soil Sustainable Management in a Mediterranean River Βasin based on the European Soil Thematic Strategy            780.965 €

5            Έδαφος07-280 ΕΘΙΑΓΕ             Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive mills’ wastes in the Mediterranean region             802.974 €

6            Κλιματική αλλαγή07-282      Δήμος Βόλου            Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020            1.200.627 €

Φύση και Βιοποικιλότητα

7            Φύση07-285            Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία            Concrete Conservation Actions for Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece including the inventory of relevant Marine IBAs            1.795.105 €

8            Φύση07-286            Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων Βιοτόπων            Restoration of Pinus nigra forests on Mount Parnonas (GR 2520006) through a structured approach            2.270.468 €

9            Φύση07-291            Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών            Demonstration of Conservation Actions for Ursus arctos and habitat type 9530* in Northern Pindos N.P., Grevena Prefecture, Greece            1.175.400 €

10            Φύση07-296            Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων             Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp., in Crete and the South Aegean (Greece)            1.125.908 €

                  

Θα έπρεπε να συγχαρούμε τις φιλότιμες και φιλόδοξες προσπάθειες που γίνονται από τα προγράμματα LIFE, άλλα ας μην ξεχνάμε ότι τα κονδύλια είναι ελάχιστα σε σύγκριση με την απαιτούμενη χρηματοδότηση που πρέπει να δοθεί από το κράτος για να προστατεύεται αποτελεσματικά το φυσικό πλούτο της χώρας. 

 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα προγράμματα LIFE στην Ελλάδα καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών, των απειλούμενων ειδών, η των περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Μετά την λήξη των προγραμμάτων, συχνά δεν συνεχίζονται οι επιτυχημένες πρακτικές και τεχνογνωσίες που έχουν παραχθεί.

 

Παρ’ όλα αυτά τα LIFE αποτελούν μια καλή ευκαιρία για άμεση περιβαλλοντική δράση. Η ελπίδα είναι να συνεχίσουν οι Ελληνικές προτάσεις να πετυχαίνουν χρηματοδότηση στα επόμενα χρόνια.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα LIFE+

 

Άρτεμις Γρύλλια ΥΠΕΧΩΔΕΕκπρόσωπος στην Επιτροπή LIFE++30- [email protected]            Τζώρτζια Βαλαώρα Εξωτερική Μονάδα Παρακολούθησης Προγραμμάτων LIFEAstrale GEIE – Prospect C & S+30- [email protected]

 

 

(1) WWF, Χρηματοδότηση του δικτύου NATURA 2000, Τεχνικός Οδηγός, Αναθεωρημένη Έκδοση 2007 – Ανάθεση Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – σε μορφή pdf από την ιστοσελίδα του WWF Ελλάς – www.wwf.gr.

 

Δαίμων της Οικολογίας

 τ. 89, 1/2009

 

 

Επιστροφή