Ενότητα :Κλιματική Αλλαγή

Τίτλος : Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1997: η ενεργειακή διάσταση των κλιματικών αλλαγών.

Διαβάστηκε: 867 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1997: η ενεργειακή διάσταση των κλιματικών αλλαγών. Η ανακοίνωση εγγράφεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τρίτης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές , η οποία έλαβε χώρα στο Κιότο τον Δεκέμβριο του 1997 και παρουσιάζει τις εξελίξεις των τάσεων στον ενεργειακό τομέα. Εάν συνεχισθεί η παρούσα κατάσταση, η κατάσταση διαγράφεται ως εξής: • αύξηση κατά 8% των εκπομπών CO2 μεταξύ 1990 και 2010, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) • αύξηση των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, λόγω της δημογραφικής ανάπτυξης και της εκβιομηχάνισης. Η Κοινότητα δεσμεύθηκε να επιτύχει το 2010 μείωση κατά 15% των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε σχέση με το 1990, το οποίο λαμβάνεται ως έτος αναφοράς. Προτείνει, τόσο το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, όσο και οι χώρες με μεταβατική οικονομία, να αναλάβουν την ίδια δέσμευση. Ο εν λόγω στόχος απαιτεί τη λήψη αυστηρών αποφάσεων για την ενεργειακή πολιτική που αποβλέπουν κυρίως: • στη μείωση της ενεργειακής έντασης, δια του ελέγχου της ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας • στη μείωση της έντασης σε άνθρακα, κυρίως δια της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης των πλέον "αποδοτικών ως προς το κόστος" μέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε σχέση με το περιβάλλον.......

Επιστροφή