Ενότητα :Τεύχος 89. Ιανουάριος 2009

Τίτλος : Έργο εκτροπής του Αχελώου

Διαβάστηκε: 627 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Έργο εκτροπής του Αχελώου

 

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν βρίσκονται τα κυβερνητικά σχέδια εκτροπής του Αχελώου ποταμού, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε στην αναλυτική του ερώτηση να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση έχει εντάξει το έργο της εκτροπής του Αχελώου στο ΕΣΠΑ, ποιες ήταν οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών στην από 14.03.2008 επιστολή της Κομισιόν σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου καθώς και εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι, παραβιάζονται περισσότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πέρα από την οδηγία 2000/60 για τα ύδατα και την οδηγία 2001/42 περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, στις οποίες αναφέρεται η σχετική επιστολή.

Στην απάντησή του ο κος Δήμας επισημαίνει ότι "οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την απάντηση των ελληνικών αρχών με σκοπό να εξακριβώσουν κατά πόσον η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων."

Σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση του έργου ο Έλληνας Επίτροπος απαντά: "δεν μας έχει περιέλθει αίτηση συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μη διαθέτει πληροφορίες για τη σχέση κόστους-απόδοσης του έργου."

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία 85/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ο Επίτροπος απαντά ότι " δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, επειδή το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί δια νόμου." Μάλιστα, ο κος Δήμας υπογραμμίζει πως "στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της εθνικής σημασίας του έργου, το εθνικό Κοινοβούλιο ενήργησε ως εγκρίνων φορέας και υποκατέστησε την αρμόδια διοικητική αρχή. Όλες οι σχετικές πληροφορίες και μελέτες έχουν τεθεί στη διάθεση του εθνικού Κοινοβουλίου. Ο νόμος περιλαμβάνει ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους για το έργο, οι οποίοι εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από το εθνικό Κοινοβούλιο".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα αποδεικνύει την επί δεκαετίες αδιαφορία και ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη πολιτική διαχείρισης του νερού και αγροτικής ανάπτυξης.

Η εκτροπή του Αχελώου κατάντησε ένα κλασσικό προεκλογικό ανέκδοτο, για αποσπασματικά και ημιτελή έργα που δεν προσφέρουν τίποτε σπαταλώντας χρήματα των φορολογουμένων.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. οφείλει να απαντήσει: ποιο είναι το συνολικό της σχέδιο για την εκτροπή του Αχελώου; Γιατί δεν έχει ζητήσει έως σήμερα την κοινοτική συγχρηματοδότηση του έργου, αφού είναι τόσο σίγουρη για τις ολοκληρωμένες  μελέτες της; Με ποιον τρόπο και  ποιο χρονοδιάγραμμα θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του;

Για την εκτίμηση ενός τόσο πολύπλοκου, ακριβού και ισχυρά αμφιλεγόμενου έργου, απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση συμβατή με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και αξιόπιστα σημερινά στοιχεία, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά, υδρολογικά και γεωπονικά.

Μετά από τριάντα χρόνια ψηφοθηρίας και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και μπροστά στο φάσμα της επερχόμενης λειψυδρίας, οι πολίτες της Θεσσαλίας υποψιάζονται ότι οι κυβερνώντες «τους δουλεύουν ψιλό γαζί». Οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας αγανακτούν και διαμαρτύρονται δικαίως. Η δε Κομισιόν έχει ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες της και εξετάζει την περαιτέρω αντίδρασή της. Αναμένουμε από την κυβέρνηση της ΝΔ εξηγήσεις και υπεύθυνες απαντήσεις."

 

 

Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα:

 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την απάντηση των ελληνικών αρχών με σκοπό να εξακριβώσουν κατά πόσον η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.

Η οδηγία 85/337/EΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, επειδή το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί δια νόμου. Το άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας ορίζει ότι «η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα σχέδια που εγκρίνονται καταλεπτώς με ειδική νομοθετική πράξη, καθότι οι στόχοι που επιδιώκονται με την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης και της επιδιωκόμενης παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται μέσω της νομοθετικής διαδικασίας». Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της εθνικής σημασίας του έργου, το εθνικό Κοινοβούλιο ενήργησε ως εγκρίνων φορέας και υποκατέστησε την αρμόδια διοικητική αρχή. Όλες οι σχετικές πληροφορίες και μελέτες έχουν τεθεί στη διάθεση του εθνικού Κοινοβουλίου. Ο νόμος περιλαμβάνει ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους για το έργο, οι οποίοι εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από το εθνικό Κοινοβούλιο.

Αλλά ούτε και η οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού εφαρμόζεται εν προκειμένω, επειδή τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια ή στα προγράμματα που ορίζει το παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας.

Η απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-0401/07 του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου αφορούσε τις ανησυχίες για τη συμμόρφωση με άλλη νομοθεσία της ΕΚ.

Τέλος, δεν μας έχει περιέλθει αίτηση συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μη διαθέτει πληροφορίες για τη σχέση κόστους-απόδοσης του έργου.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 89, 1/2009

 

 

Επιστροφή