Ενότητα :Τεύχος 92. Απρίλιος 2009

Τίτλος : Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Ελευσίνας κατά το 2008

Διαβάστηκε: 1048 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Η διαχείριση των

αστικών στερεών αποβλήτων

στο δήμο Ελευσίνας κατά το 2008

 

Το 2008 ο Δήμος Ελευσίνας  συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο τα 4 κύρια ρεύματα αστικών αποβλήτων: βιοαποδομήσιμα, συσκευασίες, ογκώδη οικιακά, μπάζα (ΑΕΚΚ).

Τα βιοαποδομήσιμα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν τα καθημερινά ρεύματα των αστικών αποβλήτων.

Συνολικά διαχειρίστηκε 24.000 τόνους κάθε είδους αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και ανακύκλωσε ποσοστό 35%, έναντι 33% το 2007 και 19% το 2006.

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΟ 2008 σε τόνους/ έτος

            ΧΥΤΑ            ΑΝΑΚΥΚΛ         

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ      11.868              

Οικιακή Λιπασματοποίηση 250 450 κάδοι λιπασματοποίησης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.201   ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΕΕΑΑ

ΧΑΡΤΟΝΙ  51            ΔΗΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ             43            ΔΗΜΟΣ

ΚΛΑΔΙΑ             200            Δημοτικό ΚΔΑΥ /Λιπασματοποίηση

ΟΓΚΩΔΗ            3.632               Δημοτικό ΚΔΑΥ/XYTA

ΑΕΚΚ (ΜΠΑΖΑ-ΑΔΡΑΝΗ)                      5.717            Δημοτικό ΚΔΑΥ /Ανάπλαση Λατομείου

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ*                 50            ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ            15.500            8.512  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ        35%

*ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ            ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά            20,4            τονοι            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ A.E.

Λυχνίες 450            kg.            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ A.E.

Μπαταρίες             319            Kg            ΑΦΗΣ

Δημοτικά Ορυκτέλαια-ΑΛΕ      400            Kg            ΕΛΤΕΠΕ-ΚΕΠΕΔ

Εγκατ. Οχήματα (ΟΤΚΖ) 17            Τεμ.            ΕΔΟΕ

Ελαστικά            305            τεμ.-A            ECOELASTIKA

            28            τεμ.-B            ECOELASTIKA

Μελάνια εκτυπωτών            437            Τεμ.            RECYCLINK

 

Το 2008 ο Δήμος Ελευσίνας είχε τις ακόλουθες δράσεις:

§            Ολοκληρώθηκε το πλέον σύγχρονο διαδημοτικό ΚΔΑΥ για τις συσκευασίες που θα εξυπηρετεί 12 Δήμους της Δυτικής Αττικής και θα απασχολεί 25 άτομα.  Η έκταση των 10 στρ. παραχωρήθηκε από τη SATO και τα ΕΛΠΕ στο Δήμο Ελευσίνας και η επένδυση των 5 εκατ. Ευρώ έγινε από την ΕΕΑΑ,  στα πλαίσια του συστήματος ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στο οποίο συμμετέχει και η ΚΕΔΚΕ.

§          Η ανακύκλωση των συσκευασιών αυξήθηκε κατά 41% και έφτασε τους 2.295 τόνους.

§          Στο Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης, στο οποίο απασχολούνται 10 άτομα,  διαχειρίστηκε με πρότυπο τρόπο 25.600 κ.μ (9.550 τόνοι).  ογκωδών οικιακών αποβλήτων, σε συνεργασία με τον ΕΣΔΚΝΑ, τα οποία στο παρελθόν διατίθεντο ανεξέλεγκτα.

§          Διένειμε δωρεάν 100 επί πλέον κάδους οικιακής λιπασματοποίησης, οι οποίοι έφτασαν συνολικά τους 450.

§            Τοποθέτησε 20 βυθιζόμενους κάδους σε κεντρικά σημεία.

§          Διένειμε δωρεάν 2.500 τσουβάλια λίπασμα που προέκυψε από το πράσινο.

§            Ξεκίνησε την χωριστή διαλογή του έντυπου υλικού από τα σχολεία και τις υπηρεσίες και το 2008 συγκέντρωσε 43 τόνους.

§            Απέσυρε 5.210 kg φύλλα ελενίτ από δημοτικό χώρο στάθμευσης, τα οποία περιέχουν αμίαντο, και τα οποία θα διατεθούν σύννομα και ασφαλώς στην εταιρεία Bhuck της Γερμανίας από την ελληνική εταιρεία ΤΠΠ.

§            Ολοκληρώθηκε το 6-μηνο πιλοτικό πρόγραμμα για τα επικίνδυνα οικιακά σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε αρχικά σε 500 οικογένειες και 110 ιατρικές μονάδες της πόλης. Η ποσότητα των επικίνδυνων οικιακών εκτιμάται σε 0,6% των ημερήσιων αποβλήτων (2,63 kg/cap, year).

§            Συνεχίζεται το δημοτικό πρόγραμμα “πόρτα-πόρτα”, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με όλες τις μορφές ανακύκλωσης.

§            Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία της Ελευσίνας, σε συνεργασία με την Μεσόγειο SOS, για τις συσκευασίες, τις ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές συσκευές και τις μπαταρίες.

§          Ο Δήμος Ελευσίνας βράβευσε 3 σχολεία με 10.000 € για την καλύτερη απόδοση στην ανακύκλωση (3ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 1ο Λύκειο).

§            Συνολικά στην Ελευσίνα ανακυκλώθηκαν το 2008, από το Δήμο και τις επιχειρήσεις: 

o            Μπαταρίες=1.084 kg (ΑΦΗΣ)

o            Ελαστικά= 567 t (ECO-ELASTIKA)

o            Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΛΕ)= 300 t (ΕΛΤΕΠΕ/ΚΕΠΕΔ)

§            Εφάρμοσε πιλοτικά με τη συσκευή eco-pod τη λιπασματοποίηση για τα  βιοαποδομήσιμα και το πράσινο.

§          Ο Δήμος Ελευσίνας υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση στο ΥΠΕΣ για υπόγεια πνευματική συλλογή των απορριμμάτων, χωρίς κάδους και απορριμματοφόρα, κατά το πρότυπο της Στοκχόλμης και της Βαρκελώνης.

 

Το 2009 ο Δήμος Ελευσίνας θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

§            Εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί από το 2009 το πρόγραμμα LIFE με τίτλο HEC-PAYT, με επικεφαλής την Ελευσίνα και 5 άλλους εταίρους. Πιλοτικά  σε 1.500 οικογένειες θα εκτιμηθεί η ποσότητα των αποβλήτων που παράγουν και θα καθοριστεί το πρότυπο μειωμένων τελών, όταν οι κάτοικοι έχουν μειωμένη παραγωγή αποβλήτων και κάνουν ανακύκλωση (Συνολικός προϋπολογισμός= 1,3 εκατ.€, Ελευσίνα=0,45 εκατ.€, χρηματοδότηση 50%).

§            Προεγκρίθηκε το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με επικεφαλής την Ελευσίνα και εταίρο τον Ασπρόπυργο, ώστε να μετατραπούν 2.000 τόνοι ογκωδών αποβλήτων σε εναλλακτικό καύσιμο για χρήση σε δημόσια κτίρια και στη βιομηχανία. Στόχος του προγράμματος είναι να υποκατασταθεί ορυκτό καύσιμο (ντήζελ ή κάρβουνο) από ΑΠΕ (ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, βιομάζα). Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αναμένεται το ποσοστό ανακύκλωσης και  αξιοποίησης του συνόλου των ΑΣΑ στην Ελευσίνα να υπερβεί το 50% (προϋπολογισμός=1,5 εκατ. € Ελευσίνα=1,0 εκατ.€, χρηματοδότηση 100%).

§          Θα εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα συλλογής επικίνδυνων οικιακών (ληγμένα φάρμακα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα - όχι μολυσματικά) με περιέκτες στο Δημαρχείο, στα 2 ΚΑΠΗ και στο ΚΕΠ. Η καταστροφή τους θα γίνεται στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ.

§          Θα διανεμηθούν δωρεάν άλλοι 100 κάδοι οικιακής λιπασματοποίησης.

§          Ο Δήμος Ελευσίνας θα βραβεύσει 3 σχολεία με την καλύτερη απόδοση στην ανακύκλωση καθώς και τους επαγγελματίες της πόλης με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης στις μπαταρίες, τα ελαστικά και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια.

§          Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης (καθηγητής κ. Γιδαράκος) ο Δήμος Ελευσίνας προωθεί την δημιουργία αυτόνομης σύγχρονης μονάδας κλειστής λιπασματοποίησης (αερόβιας ή αναερόβιας) ώστε να απαλλαγεί από τον ΧΥΤΑ.

§          Ο ΧΥΤΑ της Φυλής σήμερα αποτελεί μια “λύση” η οποία είναι πανάκριβη (50 Ευρώ/τόνο για την Ελευσίνα), είναι περιβαλλοντικά απαράδεκτη, είναι αντίθετη με τη νομοθεσία και χρονικά αδιέξοδη.

Η εφαρμογή της λύσης της κλειστής λιπασματοποίησης θα οδηγήσει σε ποσοστό ανακύκλωσης και ανάκτησης του συνόλου των ΑΣΑ στην Ελευσίνα μεγαλύτερο του 90%.

Ο δήμαρχος

Γιώργος Αμπατζόγλου

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 92, 4/09

 

Επιστροφή