Ενότητα :Διεθνή

Τίτλος : Προς μια παγκόσμια σύμπραξη για αειφόρο ανάπτυξη.

Διαβάστηκε: 938 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Προς μια παγκόσμια σύμπραξη για αειφόρο ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε τον Μάιο 2001 στρατηγική υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης. Εγκρίνοντας αυτή τη στρατηγική, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί η εξωτερική της διάσταση. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να ασχοληθεί με τη συνεισφορά της Ένωσης στην αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και αποτελεί συνεισφορά στην επεξεργασία των θέσεων που θα υποστηρίξει η Ένωση στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. Η ανακοίνωση έχει ως αφετηρία την άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη τροφοδότησης της παγκόσμιας οικονομικής αύξησης και εξεύρεσης μέσων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων όπως η υγεία, η εκπαίδευση και το περιβάλλον....

Επιστροφή