Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : European Cities & Towns Towards Sustainability - Aalborg Charter

Διαβάστηκε: 703 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
We, European local governments united in the European Sustainable Cities & Towns Campaign, assembled at the Aalborg+10 Conference, confirm our shared vision of a sustainable future for our communities. Our vision is of cities and towns that are inclusive, prosperous, creative and sustainable, and that provide a good quality of life for all citizens and enable their participation in all aspects of urban life. Since the Rio Summit in 1992 and the adoption in 1994 of the sustainability principles embodied in the Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability - Aalborg Charter, our vision has grown through the 1996 Lisbon Action Plan ‘From Charter to Action’, the 2000 ‘Hannover Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century’, and the 2002 ‘Johannesburg Call’. We consider the 2004 ‘Inspiring Futures - Aalborg+10’ Conference a milestone in this ongoing process......

Επιστροφή