Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Integrating the environmental dimension into the urban environment

Διαβάστηκε: 591 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Integrating the environmental dimension into the urban environment Decision No 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for cooperation to promote sustainable urban development:To encourage local authorities to rise to the challenge of environmental issues and to provide them with financial and technical assistance in working towards sustainability. The state of the urban environment, where some 80% of Europeans live, is a matter of concern with implications at the local, European and global levels. The depletion of natural resources and the increase in pollution and waste are impacting upon local, regional and global ecosystems. The Community has already entered into an international commitment at the Rio summit. Agenda 21, which was the subject of the Protocol signed at Rio, stipulates that most local authorities in each country should undertake a consultative process with their populations. Following the communication entitled "Sustainable urban development in the European Union: a framework for action" [COM(1998) 605 final], this Decision of the Council and of the European Parliament puts in place a Community framework for cooperation to define, exchange and implement good practices with regard to sustainable urban development and in the framework of Agenda 21. The main partners are the Commission and the networks of towns and cities organised at European level. The European campaign for sustainable towns and cities is an alliance which brings together 540 local authorities committed to the development of local policies and activities to ensure sustainability.....

Επιστροφή