Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Διαβάστηκε: 658 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεματικών στρατηγικών του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.....

Επιστροφή