Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Η σχολή του Bauhaus, Αρχείο Bauhaus (Βερολίνο)

Διαβάστηκε: 878 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η σχολή του Bauhaus λειτούργησε σε τρεις διαφορετικές γερμανικές πόλεις (Weimar από το 1919 ως το 1925, Dessau από το 1925 ως το 1932 και Βερολίνο από το 1932 ως το 1933) και κάτω από την διεύθυνση τριών διαφορετικών αρχιτεκτόνων (του Walter Gropius από το 1919 ως το 1928, του Hannes Meyer από το 1928 ως το 1930 και του Mies van der Rohe από το 1930 ως το 1933). Οι αλλαγές της έδρας της σχολής αλλά και της ηγεσίας της, συνδέονταν παράλληλα με μια αλλαγή και στην πολιτική του Bauhaus, την τεχνική του και το ύφος του. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε πως κατά την τελευταία περίοδο του Bauhaus, ο Mies van der Rohe το μετέτρεψε σε ιδιωτική σχολή όπου απαγόρευε σε υποστηρικτές του Meyer να εγγραφούν.....

Επιστροφή