Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Από την Έκθεση: "Αρχιτεκτονική + Οικολογία" που έγινε στο Goethe-Institut για τη νέα αρχιτεκτονική της Γερμανίας (Aπό: 12/01/2006 Eώς: 24/02/2006)

Διαβάστηκε: 805 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Με τον όρο οικολογικός σχεδιασμός και οικολογική δόμηση (ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική), νοείται η επέμβαση σε κάθε κατοικημένο χώρο η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Από τον χωροταξικό σχεδιασμό μέχρι το επίπεδο του συγκεκριμένου κτιρίου, από τον ενεργειακό εφοδιασμό μέχρι τη διαχείριση ή την εκ νέου χρήση μεμονωμένων δομικών στοιχείων, η οικολογική ή βιοκλιματική προσέγγιση απαιτεί σύνθετη σκέψη που λαμβάνει υπόψη τόσο κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους όσο και τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Οι απαιτήσεις μιας τέτοιας προσέγγισης για τους αρχιτέκτονες και τους πελάτες τους είναι πολλές. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία πριν από τον σχεδιασμό αυτού καθαυτού του κτιρίου, δηλαδή η επιλογή των περιοχών δόμησης με κριτήριο την εύκολη παροχή ενέργειας, καθώς και η διάταξη των κτιρίων με ορθολογικό τρόπο τόσο από πολεοδομική άποψη όσο και από εκείνη της ενεργειακής τεχνολογίας....

Επιστροφή