Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: "Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική", εφαρμογές στην Ελλάδα

Διαβάστηκε: 1007 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτίρια στην Ελλάδα, από υλικό που συγκέντρωσε και δημοσίευσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (βλέπε www.cres.gr)...

Επιστροφή