Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη: Θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη & Ελλάδα για "Αειφόρες" Πόλεις

Διαβάστηκε: 889 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Εισήγηση Μαργαρίας Χονδρού-Καραβσίλη σε Ημερίδα του ΤΕΕ στην Κομοτηνή, 12-11-2005 με θέμα: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» ...........Ο σχεδιασμός των πόλεων και των κτιρίων βασίζεται σε αρχές για την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική, που φωτίζονται από την οικολογική σκέψη και την πρακτική, με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και εν γένει της ποιότητας ζωής. Η κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών και κτιριακών έργων υπόκειται σε αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν στο περιβάλλον, μέσα από την εφαρμογή μέτρων ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως η ενέργεια και το νερό και στην εξοικονόμηση πολύτιμων αγαθών «εν ανεπαρκεία». Καθορίζεται μια νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, που επανατοποθετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Το όραμα των πόλεων του αύριο είναι ένα θετικό όραμα και κατευθύνεται από τη συλλογική αντίδραση των κοινωνικών ομάδων ενάντια στις λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος και από την ελεύθερη έκφραση των επιθυμιών και προσδοκιών τους για καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Οι σύγρονες πρακτικές και τεχνικές σχεδιασμού βασίζονται σε βιώσιμες επιλογές που καθοδηγούνται από τη λογική της φύσης, την ανθρώπινη κλίμακα και τους φυσικούς νόμους που εγγυώνται οικονομία, ανανέωση και υψηλό επίπεδο προστασίας.........

Επιστροφή