Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ και οι επιπτώσεις της στον κατασκευαστικό τομέα

Διαβάστηκε: 1064 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Οδηγία 2002/91/ΕΚ και οι επιπτώσεις της στον κατασκευαστικό τομέα, εισήγηση Μαργαρίτας Χονδρού-Καραβασίλη σε ΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στις 12-12-2005 με θέμα: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – Η ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι πόλεις δεν είχαν ποτέ στεγάσει τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όσο σήμερα , με αποτέλεσμα το μέλλον της ανθρωπότητας να καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις πόλεις, που καταναλώνουν τα 3/4 της παγκόσμιας ενέργειας και είναι αιτία των 3/4 τουλάχιστον της παγκόσμιας ρύπανσης. Οι πόλεις αποτελούν τόπους παραγωγής και κατανάλωσης των περισσότερων βιομηχανοποιημένων προϊόντων και έχουν μετατραπεί σε τεράστιους οργανισμούς, που προκειμένου να διατηρηθούν απομυζούν και απομειώνουν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Η περιβαλλοντική κρίση γενικεύτηκε και άγγιξε όλους τους τομείς της ζωής, με αποτέλεσμα να αφυπνίσει κυβερνήσεις και λαούς που συνειδητοποίησαν ότι οφείλουμε πλέον να διαφυλάξουμε τον πλανήτη ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τάση που εντείνεται και οι σύγχρονες κοινωνίες αναζητούν βιώσιμες λύσεις, ικανές να αναστρέψουν την περιβαλλοντική κρίση. Έγινε κατανοητό ότι η οικοδόμηση των πόλεων και των σύγχρονων κτιρίων οφείλουν να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές προκλήσεις με σκοπό να μπορέσουν να απορροφήσουν την αστική ανάπτυξη και να προσφέρουν κασι πάλι ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των μελλοντικών γενιών...

Επιστροφή