Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Ηλιακή Ενέργεια

Διαβάστηκε: 897 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μπροστά στην ολοένα εντεινόμενη περιβαλλοντική κρίση η ανθρωπότητα αναζητά βιώσιμες λύσεις για την κατασκευή των κτιρίων και την ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών, καθώς έχει αναγνωρισθεί ότι η λειτουργία των πόλεων και των κτιρίων ευθύνεται κατά πολύ για την κρίση, η οποία συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Καθώς το 80% των κατοίκων της Ευρώπης κατοικούν πλέον σε πόλεις χρειάζονται όλο και περισσότερη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης, που σήμερα εκτιμάται στο 35% περίπου της παραγόμενης ενέργειας, ποσοστό που συμβάλλει στην παραγωγή του 45% του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι οι σύγχρονες λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και πόλεων περνούν μέσα από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση φυσικών – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως της ΗΛΙΑΚΗΣ. Προς τούτο αρχίζει να γενικεύεται η κατασκευή ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών κτιρίων, καθώς και η χρήση κατάλληλων τεχνικών και συστημάτων ενεργειακής απόδοσης κατά τη διαδικασία ανακαίνισης κτιρίων, οικοδομικών τετραγώνων, περιοχών, πόλεων.... "ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη Στοιχεία για έκθεση σχετικά με την Ηλιακή Ενέργεια του ΙΕΝΕ

Επιστροφή