Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Τίτλος : Αποστόλης Παραλίκας, Διάσκεψη της Νίκαιας: Αποτυχία όσον αφορά το Περιβάλλον

Διαβάστηκε: 1053 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Διάσκεψη της Νίκαιας: Αποτυχία όσον αφορά το Περιβάλλον

 

Α(ποστόλης) Π(αραλίκας)

 

Οικολογικά αποτυχημένη θεωρείται η διακυβερνητική διάσκεψη της Νίκαιας σύμφωνα με την άποψη οκτώ από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις.  Οι οργανώσεις αυτές, ανάμεσά τους το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), το WWF, η Greenpeace, οι Φίλοι της Γης, η Birdlife International, είχαν διοργανώσει εκστρατεία για το «Πρασίνισμα της Συνθήκης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναθεώρηση δηλαδή της Συνθήκης του Άμστερνταμ στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οικολογικής, αλλά και της συμμετοχικής διάστασης στο χαρακτήρα της Ένωσης. Είχαν προηγηθεί δυο ακόμα αντίστοιχες καμπάνιες πριν από τις συνθήκες του Άμστερνταμ και του Μάαστριχτ. Μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών οργανώσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο από χώρες-μέλη της Ε.Ε., υποστήριξαν την καμπάνια...

 

Επιστροφή