Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη

Διαβάστηκε: 1206 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, σχετικά με την πρόληψη και αποκατάστση της περιβαλλοντικής ζημιάς, που θεσπίζει ένα ενιαίο κοινοτικό σύστημα ευθύνης, σε εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει": Εισήγηση της Μαργαρίτας Καραβασίλη στο συνέδριο HELECO, 2005

Επιστροφή