Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς - Οι ευθύνες που απορρέουν για τη χώρα

Διαβάστηκε: 861 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
"Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας": Οι ευθύνες που απορρέουν για τη χώρα μας. Εισήγηση Μαργαρίτας Χονδρού-Καραβασίλη σε Ημερίδα του ΕΚΠΑΑ με θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, 20 Φεβρουαρίου 2004

Επιστροφή