Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Παρουσίαση των στόχων της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Διαβάστηκε: 899 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων παρουσίαση από την Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ζήτησε την άμεση λήψη ειδικών μέτρων και σύντομα ενέκρινε, σε συνέχεια της Οδηγίας SAVE 93/76/EOK, της συνθήκης του Κιότο και πολλών Ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, νεώτερη πρόταση της κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, που πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των Κ-Μ το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2006. Η νέα αυτή Οδηγία ενισχύει περαιτέρω τα μέτρα που έχουν ήδη θεσπισθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ με την οδηγία SAVE (93/76) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά και προαιρετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα...

Επιστροφή