Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος

Διαβάστηκε: 894 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, Μαργ. Καραβασίλη ...........Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχιζόμενες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον στα σημερινά επίπεδα εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ζημιές στη στιβάδα του όζοντος. Η καταστροφή του όζοντος στο νότιο ημισφαίριο έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα κατά το 1998. Κατά τη διάρκεια τριών από τις τέσσερις τελευταίες εαρινές περιόδους παρατηρήθηκε σοβαρή μείωση των τιμών του όζοντος στην Αρκτική. Η αύξηση της ακτινοβολίας UV-Β εξαιτίας της καταστροφής του όζοντος αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω αποτελεσματικά μέτρα κατά των αρνητικών επιπτώσεων από τις εκπομπές αυτές προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος...........

Επιστροφή