Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Κείμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ενέργεια θεωρείται σήμερα ως κάτι δεδομένο

Διαβάστηκε: 781 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η ενέργεια θεωρείται σήμερα ως κάτι δεδομένο: Κείμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενέργεια θεωρείται σήμερα ως κάτι δεδομένο. Οι ελλείψεις καυσίμων και οι διακοπές παροχής, μολονότι σπάνιες, δεν παύουν ωστόσο να μας υπενθυμίζουν εγκαίρως ότι εξαρτώμεθα από την ενέργεια για τις μεταφορές, τη θέρμανση των σπιτιών μας τον χειμώνα, τον κλιματισμό τους το καλοκαίρι και την κίνηση των εργοστασίων, τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των γραφείων. Πολλές όμως από τις ενεργειακές πηγές είναι πεπερασμένες. Επιπλέον δε, η χρήση της ενέργειας αποτελεί συχνά πηγή ρύπανσης. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει λιγότερη και ευφυέστερη χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς και προώθηση εναλλακτικών λύσεων.

Επιστροφή