Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη: Η Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και η εφαρμογή της στην Ελλάδα

Διαβάστηκε: 818 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη: Η Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και η εφαρμογή της στην Ελλάδα, εισήγηση στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της SAP BUSINESS FORUM, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 με θέμα: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας για αύξηση της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το ζήτημα της Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και τούτο διότι κάθε δράση στον τομέα του περιβάλλοντος, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, των συνθηκών εργασίας και στην εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας, έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία και στηρίζεται όλο και περισσότερο στη συνέργεια και στην κοινωνική συναίνεση. Το περιβάλλον μας αφορά όλους γιατί συνδέεται με όλες τις πτυχές του κόσμου που μοιραζόμαστε και από τον οποίο εξαρτάται η επιβίωσή μας και η επιβίωση του πλανήτη. Έχουμε κοινό συμφέρον να το προστατεύουμε και να το βελτιώνουμε με τη σύμπραξη όλων γιατί έτσι θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και θα κληρονομήσουμε και στα παιδιά μας τις ίδιες ευκαιρίες ποιότητας ζωής....

Επιστροφή