Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βιοκλιματικός σχεδιασμός των ελεύθερων δημόσιων χώρων

Διαβάστηκε: 923 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Ο κατάλληλος σχεδιασ΅ός των ανοιχτών, υπαίθριων, χώρων αποτελεί στις μέρες μας μια εξόχως σημαντική πράξη, καθότι οι χώροι αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας στις πόλεις και ειδικότερα στη βελτίωση του μικροκλίματος με καθοριστική επίδραση στα γειτονικά κτίρια. Βασικό κριτήριο για τον σχεδιασμό τους αποτελεί η εξασφάλιση άνεσης, όλες τις περιόδους, χειμ΄βνα-καλοκαίρι για τους κατοίκους των πόλεων καο προς τούτο απαιτείται μια εξειδικευ΅ένη μελέτη με σκοπό την επιλογή της πλέον κατάλληλης ΅ορφής αστικού σχεδιασ΅ού, η οποία θα εξασφαλίζει και την επίτευξη καλύτερων κοινωνικών συνθηκών στο περιβάλλον της σύγχρονης πόλης, παράλληλα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίση των φυσικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της ΅ικρο -κλί΅ακας των χώρων αυτών.

Επιστροφή