Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Ελεύθεροι δημόσιοι χώροι

Διαβάστηκε: 856 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μαργαρίτα Καραβασίλη: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας οι συνθήκες διαβίωσης τείνουν να γίνουν απάνθρωπες. Τα ίδια όμως πρότυπα ανάπτυξης του δομημένου χώρου ακολουθούνται και στις επεκτάσεις των πολέων αλλά και στην ανάπτυξη οικιστικών συνόλων σε αδόμητες - αγροτικές περιοχές, καθότι τα προβλήματα των πόλεων εξάγονται με ταχείς ρυθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές εντείνοντας περισσότερο την διαρκώς αυξανόμενη αλόγιστη χρήση της ενέργειας. Οι έντονοι ρυθμοί αστικοποίησης έχουν δημιουργήσει πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα και αντιθέσεις, τόσο στο εσωτερικό των πόλεων όσο και στη σχέση τους με την αγροτική ενδοχώρα και το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα των πόλεων εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή και πέραν της οικονομικής και πολιτιστικής προβολής τους, ενώ καθοριστικός παράγοντας έλξης και αναγνωσιμότητας αυτών είναι οι ελέυθεροι δημίσιοι χώροι και οι λειτουργίες που αναπτύσσονται σε αυτούς, καθώς και η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και της ζωής. Η εξέλιξη των πόλεων στη χώρα μας στηρίχθηκε σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ανάπτυξης, που λειτούργησε υπέρ της υπέρμετρης ανάπτυξης του αστικού χώρου σε βάρος της υπαίθρου, υποβοηθούμενο από όλες εκείνες τις παραμέτρους που δημιούργησαν το φαινόμενο της έντονης αστυφιλίας, με αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, την αυθαίρετη δόμηση, την ανεξέλεγκτη επέκταση του αστικού ιστού σε βάρος του περιαστικού χώρου, των ορεινών όγκων, των δασικών εκτάσεων, των παράκτιων περιοχών, κ.λ.π. και που, στην πραγματικότητα, υπονόμευσε την ορθή διαχείριση του αστικού χώρου.....

Επιστροφή