Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Τίτλος : Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, Αειφόρος ανάπτυξη και τα ορόσημα περιβαλλοντικής πολιτικής του άμεσου μέλλοντος

Διαβάστηκε: 1180 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΚΟΥΛΛΟΥ

 

Στις πρώτες μέρες του 2001, στην απαρχή του 21ου αιώνα και της τρίτης χιλιετίας όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά θέματα, θέματα που είναι στενά συνδεδεμένα με το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας και των προοπτικών ανάπτυξής της, διακατεχόμαστε από μία διπλή τάση: Την τάση (αυτο-) κριτικής για ό,τι πέρασε και αφήσαμε πίσω μας και (ανα-) προσανατολισμού της δράσης και προτεραιοτήτων μας για το ό,τι ανατέλλει και αναμένεται.

 

Είναι κατά την άποψή μου σαφές ότι η κεντρική έννοια που καθοδήγησε την πολιτική στις τελευταίες δεκαετίες και θα εξακολουθήσει να καθορίζει το περιβαλλοντικό γίγνεσθαι για πολλά ακόμη χρόνια είναι η έννοια της ανάπτυξης και οι μηχανισμοί επίτευξής της...

 

Επιστροφή