Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Τίτλος : Ιωάννης Δ. Παντής, Η καταστροφολογία του οικολογικού κινήματος δεν επαληθεύτηκε

Διαβάστηκε: 1177 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Η καταστροφολογία του οικολογικού κινήματος δεν επαληθεύτηκε. Μήπως πρέπει να επανεξετάσει τις βασικές του αντιλήψεις;

 

Του Ιωάννη Δ. Παντή,

Επίκουρου Καθηγητή Οικολογίας, Α.Π.Θ.

 

Στις δεκαετίες του ’60 και ’70, παράλληλα με την ανάπτυξη των κοινωνικών κινημάτων, κυρίως στις βιομηχανικές χώρες, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων και ερευνών που αφορούσε στα οικολογικά προβλήματα σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο. Το πεπερασμένο των φυσικών πόρων, ο υπερπληθυσμός και το έλλειμμα τροφής, η ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους, η καταστροφή των δασών και των άλλων φυσικών συστημάτων, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τα προβλήματα επιβίωσης στα αστικά κέντρα, η ψαλίδα μεταξύ Βορρά – Νότου και άλλα, απετέλεσαν τα βασικά θέματα γύρω από τα οποία αναπτύχθηκε η οικολογική προβληματική...

Επιστροφή