Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Τίτλος : Τάσος Κουράκης, Φωτεινή Λεγάκι, Απέναντι: Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Διαβάστηκε: 1139 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Δύο «απέναντι» απόψεις για την πραγματικότητα και το μέλλον, για τους φόβους και τις προσδοκίες από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, της κοινωνίας και της πολιτικής. «Απέναντι» σε μια άτυπη συζήτηση, μπροστά σε αναγνώστες που ξέρουν να εκτιμούν μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων.

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

«Απέναντι», σε αυτό το τεύχος είναι η κ. Φωτεινή  Λεγάκι, μέλος του Γ. Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και ο κ. Τάσος Κουράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

                                                                                                           

           

Τάσος Κουράκης

 

Οι Γ.Τ.Ο. δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή της γνώσης της αλλαγής του γενετικού κώδικα των οργανισμών και η χρησιμοποίηση αυτής της αλλαγής, δηλαδή του επαναπρογραμματισμού του DNA, για τους σκοπούς των επιστημονικών ιδρυμάτων ή των εταιριών που χρηματοδοτούν αυτές τις εφαρμογές. Η έκταση και το είδος αυτών των εφαρμογών δεν είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία της εξέλιξης της επιστήμης, ούτε φυσικά η μία και μοναδική εκδοχή της έννοιας της προόδου...

 

Φωτεινή Λεγάκι

 

 Oι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην γεωργία συνίστανται στη δημιουργία φυτών με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αντοχής σε προσβολές από διάφορους εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών (έντομα ή ιούς). Τα εν λόγω φυτά χαρακτηρίζονται ως γενετικά τροποποιημένα, τα δε τρόφιμα που προέρχονται από αυτά ονομάζονται  νεοφανή τρόφιμα. Τα ανωτέρω προϊόντα είναι τα λεγόμενα προϊόντα πρώτης γενεάς των γενετικών τροποποιήσεων...

 

Επιστροφή