Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 2, ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

Τίτλος : Αλίκη Νικολού, Δικαστική προστασία στις αστικές περιβαλλοντικές διαφορές

Διαβάστηκε: 1206 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Δικαστική προστασία στις αστικές περιβαλλοντικές διαφορές

 

Αλίκη Νικολού

 

Το μέσον, με το οποίο ένας ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η δικαιοδοσία των δικαστηρίων (ποια δηλαδή δικαστήρια είναι αρμόδια), καθορίζεται αφενός από το αντικείμενο της δίκης και αφετέρου από το χώρο προέλευσης της προσβολής του δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται.

.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, παρατηρούμε ότι οι περιβαλλοντικές διαφορές έχουν, κατά κανόνα, ως αντικείμενο αγωγές ή συνηθέστερα αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Στηρίζονται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την προστασία της προσωπικότητας του ενάγοντα,…  

Επιστροφή