Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 2, ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

Τίτλος : Κίμων Χατζημπίρος, Αναπλάσεις και περιβαλλοντικές δυσπλασίες

Διαβάστηκε: 1169 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αναπλάσεις και περιβαλλοντικές δυσπλασίες Κ(ίμων) Χ(ατζημπίρος) Καυχάται η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-2000. Ειδικότερα το Μέτρο 4.3. φιλοδόξησε να επιτύχει την «προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την αναβάθμιση αστικών περιοχών, τον περιορισμό της αισθητικής ρύπανσης σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση». Πρόκειται για τα έργα που στην τρέχουσα ορολογία των υπηρεσιών αποκαλούνται γενικά «αναπλάσεις» και κόστισαν στους Ευρωπαίους και Έλληνες φορολογούμενους συνολικά 32 περίπου δισεκατομμύρια δραχμές, ήτοι μέσο κόστος περίπου 375 εκατομμύρια ανά έργο...

Επιστροφή