Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Mαργαρίτα Καραβασίλη: «Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για αειφόρα κτίρια σε αειφόρες πόλεις – μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου»

Διαβάστηκε: 891 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Mαργαρίτα Καραβασίλη «Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για αειφόρα κτίρια σε αειφόρες πόλεις – μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου» εισήγηση σε Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα: «Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής», Αθήνα 14 & 15 Οκτωβρίου 2004 Το περιβάλλον αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά το 2001, όπου υιοθετήθηκε στο Γκέτεμποργκ η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και με την έγκριση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, για οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Κάρντιφ, για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων σε όλες τις τομεακές πολιτικές και ειδικότερα στην ενέργεια και τις μεταφορές, ενώ η κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία διαρκώς αυξάνεται και βελτιώνεται, θέτοντας υψηλότερους στόχους για την αποτελεσματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Παράλληλα, η Κοινότητα εφαρμόζει πλέον εντατικά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή με εστίαση στον τομέα της ενέργειας, στη βάση σειράς νέων οδηγιών, προκειμένου να γίνουν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.....

Επιστροφή